Boesdal Kalkbrud ved Rødvig. Efter anlæggelsen af bruddet i 1922 blev det en vigtig arbejdsplads. Den tolvkantede lager bygning med pyramidetag blev anlagt 1967‑68 og anvendes i dag til kulturelle formål.
.

Indbyggertallet i byerne steg, og en voksende del af befolkningen pendlede ud af kommunen til arbejde. Stevnsfort lukkede i år 2000, og turismeerhvervet fik stigende betydning i kommunen.

Administrativ inddeling

Før Kommunalreformen i 1970 var den nuværende Stevns Kommune fordelt på seks kommuner: Store Heddinge Købstadskommune og Vallø, Strøby, Stevns, Boestofte og Hellested Sognekommuner. Med reformen blev Vallø og Strøby Sognekommuner lagt sammen til Vallø Kommune, der blev placeret i Roskilde Amt, og de øvrige fire kommuner blev til Stevns Kommune, der blev placeret i Storstrøms Amt. Der skete ingen yderligere ændringer af den administrative inddeling før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet i området steg jævnt igennem hele perioden, og i 2005 var der 21.776 indbyggere. Store Heddinge var fortsat den største by og havde ved periodens slutning omkring 3.000 indbyggere. Hårlev og især Strøby Egede oplevede en større vækst i især første del af perioden.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Hovedfærdselsvejene til Stevns løb ved Strøby Egede og fra Faxe med forbindelse til Sydmotorvejen. De var kun egnede til tung trafik i mindre omfang, og dette var med til at begrænse udviklingen af industri og anlæggelsen af virksomheder. Ved Sigerslev Kridtbrud blev udskibningsforholdene forbedret. Jernbanen og privatbilismen gjorde det muligt at pendle til arbejde- og uddannelsesinstitutioner. Rødvig Havn udviklede sig fra primært at være fiskerihavn til i stigende grad at være lystbådehavn.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Store arealer var fortsat udlagt til landbrug, som i løbet af perioden blev sammenlagt til stadig større brug. Der var dog perioden igennem stadig færre, der arbejdede inden for landbruget. I stedet pendlede mange til arbejdspladser i de større byer uden for kommunen. Fra 1980’erne var der især i den nordlige del af området bosætning og pendling til Køge, hvorfra der var S-togsforbindelse til København. Allerede fra 1960’erne havde forsvaret flyttet mange faste arbejdspladser til området for at bemande Stevnsfort. Dette var medvirkende til, at området ikke oplevede et fald i befolkningen i områdets byer.

I 1978 overtog Faxe Kalkbrud A/S Boesdal Kalkbrud og nedlagde det omtrent. I 1992 købte Stevns Kommune arealet og udlagde det til rekreativt område. Sammen med Stevnsfort, der blev nedlagt i år 2000, tiltrak kalkbruddet og kystlandskabet turister og besøgende. Det samme gjorde sig gældende i Rødvig, hvor fiskeriet gik tilbage, mens byen udviklede sig til sommerhusområde og med turistvirksomhed.

Da Store Heddinge og landsognet blev slået sammen, gav det mulighed for i løbet af 1970’erne at udvide byen med et rådhus og et lægehus og siden Erikstrup Skole. Byen voksede kun langsomt og undgik bygningssaneringer, men Bryghuset Stevns, som lukkede i 1970, blev bl.a. ombygget til boliger.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007