Støjen fra flytrafikken ved Københavns Lufthavn har ofte givet anledning til protester i lokalområdet. Her demonstreres der mod flystøjen fra lufthavnen i 1971.
.
Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Tårnby Kommune.
.

Der skete et vist fald i indbyggertallet, og antallet af beskæftigede inden for industri faldt, mens handel og service blev dominerende. I år 2000 indviedes Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige.

Administrativ inddeling

Tårnby Sognekommune havde siden 1896 haft den samme afgrænsning mod nord og syd, som den nuværende Tårnby Kommune har, og den eneste ændring, der skete med Kommunalreformen i 1970, var navneændringen til netop Tårnby Kommune. Kommunen lå indtil Strukturreformen i 2007 fortsat i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 var befolkningstallet i kommunen 45.661, og det faldt i de følgende år til 39.582 i 2005. Faldet i befolkningstallet hang muligvis bl.a. sammen med fabrikslukninger i Kastrup, ændringer i familiemønsteret samt eksproprieringer til fordel for nye trafikanlæg.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1991 blev det efter mange års debat vedtaget at anlægge en fast forbindelse over Øresund fra Amager til Sverige. Øresundsforbindelsen – en tunnel og en bro syd for Saltholm, der blev forbundet med en motorvej og jernbane tværs gennem Tårnby Kommune – blev indviet i år 2000.

Københavns Lufthavn blev udvidet løbende; i 1998 åbnede Terminal 3.

I 2007 blev Københavns Metro ført til Kastrup og fik endestation ved Københavns Lufthavn.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Der blev bygget et stort antal parcelhuse på Vestamager mellem Englandsvej og Kalvebod Fælled fra 1970’erne, hvorved en ny bydel blev skabt. Desuden blev der anlagt lejlighedsbyggerier og rækkehuse som fx Kongelundshaven fra 1975.

I løbet af 1970’erne lukkede de fleste af de gamle fabrikker nær havnene i Kastrup; bl.a. en medicinalfabrik på Englandsvej og en tagfabrik på Amager Landevej fortsatte. Gartnerier og Amagerproducenter blev der færre af, og i 2007 var der kun få tilbage. I 1980’erne blev erhvervsområdet Kirstinehøj i Tømmerup påbegyndt.

Andelen af beskæftigede inden for industri faldt i perioden fra 19,2 % i 1976 til 7 % i 2006; til gengæld steg andelen af beskæftigede inden for handel og service fra 57,9 % til 69,7 % (se Tabel).

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Borgmesterposten blev gennem perioden besat af Socialdemokratiet.

I 1973 blev der åbnet to nye skoler i kommunen, Kastrupgårdsskolen og Skelgårdsskolen. I 1983 blev Kastrup Skole og Skottegårdsskolen slået sammen under navnet Skottegårdsskolen.

Et nyt plejehjem på Løjtegårdsvej blev oprettet i 1981 og et på Ugandavej i 1997.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Tårnby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007