Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Vesthimmerlands Kommune.

.

Vesterhimmerlands Kommune var i perioden bl.a. kendetegnet ved et stort antal mindre virksomheder og en del deltidslandbrug. Turisme blev et vigtigt erhverv, ligesom der var en vis vækst inden for undervisningsområdet.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev områdets kommuner lagt sammen til fire: Løgstør, Farsø, Aars og Aalestrup. De tre førstnævnte blev lagt ind under Nordjyllands Amt, mens Aalestrup Kommune kom til at høre under Viborg Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Væksten i befolkningstallet var i perioden meget beskeden, fra 35.744 i 1970 til 37.899 i 2005. I Løgstør og Aalestrup var der en lille stigning frem til ca. 1990, hvorefter befolkningstallet stagnerede. I Farsø og Aars har der været tale om beherskede stigninger. I de resterende tidligere stationsbyer ses de samme tendenser.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Erhvervsudvikling

I perioden 1970-2007 skete der betydelige ændringer i erhvervsfordelingen. Hvor over ¼ var beskæftiget inden for de primære erhverv i 1976, faldt tallet til under 10 % i 2006. Derimod var over ½ i 2006 beskæftiget inden for service.

Det vesthimmerlandske landbrug har været karakteriseret ved opdræt af kvæg, fjerkræ og får med tilsvarende stor produktion af græs, grøntfoder og foderroer. Antallet af mindre landbrug faldt i perioden, mens der til gengæld opstod mange deltidslandbrug i løbet af 1990’erne. I 1999 var der flest brug i størrelsesordenen 30-50 ha.

Samtidig har Vesthimmerland været kendetegnet ved mange små virksomheder, idet andelen af virksomheder med færre end fire ansatte i 2005 udgjorde 70 %. Af store virksomheder var der i 2007 én virksomhed med flere end 500 ansatte (Jeld-Wen Danmark A/S i Løgstør), fem virksomheder med flere end 200 ansatte (bl.a. rørfabrikken Logstor A/S, Jernstøberiet Dania ApS i Aars, Inwido Produktion A/S i Farsø og Danpo A/S i Aars) og 11 virksomheder med flere end 100 ansatte. De var alle beliggende i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup med undtagelse af en enkelt i Ranum. Industrien har været påvirket af lukninger af store virksomheder som fx slagterier og mejerier. De tilbageværende virksomheder spænder fra IT-teknologi til jernforarbejdning og træindustri.

Detailhandelen i de større byer kom under pres fra store butikskæder og nyopførte lokale butikscentre, og man begyndte derfor at satse på bosætning, turisme og oplevelsesøkonomi med fokus på områdets oldtid, natur, litteraturhistorie, kunst og golf. I Aars findes en stor permanent udstilling af kunstneren Per Kirkebys murstensskulpturer og bygningsværker i mursten.

Løgstør er i sommermånederne meget yndet af lystsejlere, og byen har siden 1988 årligt været udgangspunkt for Limfjorden Rundt, Nordens største kapsejlads for gamle sejlskibe. Farsø har gjort en indsats for at markedsføre sig som forfatterby med bl.a. Thit Jensens Mindestue og Johannes V. Jensen Museet. Aalestrup er hjemsted for Danmarks Cykelmuseum, som er det eneste museum i Norden, der detaljeret formidler cyklens tekniske udvikling. Museet er indrettet i en bygning, der blev opført i 1921 som direktørbolig til cykelfabrikken Jyden.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Uddannelse

Undervisningsområdet oplevede en stor vækst, ikke mindst erhvervsskoleområdet. Vesthimmerlands Gymnasium og HF blev i 2000 en UNESCOskole og kom til at indgå i et verdensomspændende skolenetværk.

Politik

De fire kommuner i den nuværende Vesthimmerlands Kommune havde i perioden overvejende borgmestre fra partiet Venstre. Der var desuden enkelte konservative, socialdemokrater og lokallistefolk. I perioden 1974-87 var den senere formand for Folketinget Christian Mejdahl borgmester i Løgstør Kommune, og 1998-2007 var den tidligere formand for Landbrugsrådet H.O.A. Kjeldsen borgmester i Farsø Kommune; begge fra Venstre.

Mere om politik i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007

Eksterne links