Staten købte i 1925 øen Lindholm i Stege Bugt. Den isolerede beliggenhed gjorde, at man placerede en forsøgsstation for virusforskning på øen, hvor man i perioden 1938-91 producerede vaccine mod mund- og klovsyge. Billedet er taget fra færgen mellem Lindholm og Kalvehave i 1998, som de ansatte sejlede med til og fra arbejde. Forsøgsstationens bygninger ses i baggrunden.

.

Flere af de førhen betydelige industrier lukkede. Farøbroen åbnede, og der kom motorvejsforbindelse til hovedstaden. Turisme fik øget betydning, og der blev etableret sommerhusområder mange steder i området.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Møn Sognekommune uden grænseændringer til Møn Kommune. De tidligere Bårse og Beldringe Sognekommuner i Bøgebjerg Sognekommune blev indlemmet i Præstø Kommune, og Mern, Øster Egesborg og Kalvehave Sognekommuner gik sammen i Langebæk Kommune. Desuden gik Køng‑Lundby, Sværdborg, Kastrup, Ørslev samt den tidligere Udby Sognekommune i Bøgebjerg Sognekommune sammen med Vordingborg Købstadskommune i Vordingborg Kommune. Samtlige af de nu kun fire kommuner blev lagt i Storstrøms Amt. I 1973 overgik området omkring Teglstrup fra Vordingborg til Præstø Kommune. Der skete ikke yderligere ændringer før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Kommunen oplevede kun en beske‑ den befolkningstilvækst i perioden, fra 42.978 indbyggere i 1970 til 46.307 i 2005. Hvor væksten tidligere havde været markant i de større byer og navnlig i Vordingborg, var udviklingen efter 1970 noget mere afdæmpet. I Vordingborg var der tilbagegang efter efterkrigstidens vækst, og i 2007 var der 8.947 indbyggere. Præstøs befolkningstal steg med ca. 1.000 indbyggere, mens Stege holdt stort set det samme befolkningstal hele perioden igennem.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1985 åbnede motorvejsstrækningen fra Udby over Farøbroen, som dermed lettede trafikken sydpå mod Lolland, Falster og overfarten til Tyskland. En del trafik, der ellers ville være ført over Masnedsundbroen og Vordingborg, blev henlagt hertil. I 1990 blev Sydmotorvejen yderligere udbygget med strækningen Rønnede-Udby, og forbindelsen til hovedstaden og mulighed for pendling blev dermed væsentligt forbedret.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I periodens første årtier blev området præget dels af 1970’ernes oliekrise, dels fra slutningen af 1980’erne af den øgede globalisering. En betydelig del af den traditionelle industri blev nedlagt eller flyttede produktionen ud af kommunen. Andelsslagteriet Masnedsund lukkede i 1988, og Stege Sukkerfabrik i 1989, mens ostefabrikken Buko flyttede til Jylland i år 2000. Dette påvirkede erhvervsgrundlaget i områdets byer. Tilbagegangen blev dog til dels opvejet af omstilling til højtspecialiseret industriproduktion, offentlig og privat erhvervsorienteret serviceproduktion og transport- og logistikvirksomhed. Den udbyggede regional banetrafik og anlæggelsen af Sydmotorvejen gav også bedre forudsætninger for pendlere til København og det øvrige Østdanmarks byer. Der blev især pendlet fra Vordingborg, Præstø og det omgivende land distrikts tidligere stations- og landsbyer, hvor der fortsat blev anlagt parcelhusområder.

For Møn skabte Sydmotorvejen til gengæld forudsætningen for en udbygning af øens sommerhusbyer og øget turisme som et afgørende erhvervsmæssigt supplement.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Socialdemokratiet stod stærkt i den daværende Vordingborg Kommune, hvor det kun i en enkelt periode blev afløst af Det Konservative Folkeparti på borgmesterposten. Også i den daværende Langebæk Kommune dominerede Socialdemokratiet, som sad på borgmesterposten igennem hele perioden. I Præstø Kommune sad Venstre i to perioder, men ellers var borgmesteren også her socialdemokratisk, mens den mere landbrugsprægede Møn Kommune var domineret af Venstre med enkelte perioder med socialdemokratisk eller radikal borgmester.

Mere om politik i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Vordingborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007