Fiskeriet oplevede en nedgang i 1980’erne, hvilket også påvirkede en række lokale virksomheder. I sidste halvdel af perioden ændredes det turistmæssige fokus på øen.

Administrativ inddeling

Med Kommunalreformen i 1970 blev de 22 kommuner sammenlagt til fem: Rønne, Hasle, Allinge-Gudhjem, Nexø og Aakirkeby, der fortsat lå i Bornholms Amt. En mindre del af Hasle Kommune nordøst for Vestermarie overgik i 1973 til Aakirkeby Kommune. Pr. 1. januar 2003 blev de fem kommuner samlet til én kommune, Bornholms Regionskommune, og de kommunale og amtslige anliggender dermed varetaget af samme enhed. Ertholmene sorterede fortsat under Forsvarsministeriet.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra 1970 til 1980 steg befolkningstallet en lille smule, fra 47.116 til 47.656. Derefter faldt det og nåede i 2005 ned på 43.347.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S blev efter økonomiske vanskeligheder opkøbt af staten i 1973 og ændrede navn til BornholmsTrafikken, mens forbindelsen til Nexø ophørte i 1979. I år 2000 indsatte BornholmsTrafikken en katamaranfærge på ruten Rønne-Ystad, som blev hovedforbindelsen til København via Skåne. Forbindelsen med natfærgen Rønne-København blev trods voldsomme bornholmske protester nedlagt i 2004. Der blev dog til gengæld oprettet en færgeforbindelse mellem Rønne og Køge.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Bornholms Regionskommune.

.

Stationsbyernes handelsliv kom under pres, dels fra det vigende indbyggertal i de mindre bysamfund, dels fra de nyetablerede supermarkeder, som var beliggende i de større byer.

I det åbne landskab skete der ligeledes ændringer. Landbrugene blev koncentreret på færre hænder, samtidig med at der foregik en udbygning og specialisering af de nu større landbrug.

Frem til 1977 steg den bornholmske andel af det danske torskefiskeri til over 50 %. Fiskerne investerede i nye, større fartøjer og nyt udstyr, ligesom antallet af forarbejdningsvirksomheder med tilknytning til fiskeriet steg. Men i slutningen af 1970’erne blev der indført kvoteordninger, og de øvrige lande omkring Østersøen udvidede fiskerigrænserne. I protest mod begrænsningerne i fiskeriet organiserede de bornholmske fiskere flere protestaktioner og bl.a. en blokade af Københavns Havn i 1978. Torskebestanden i Østersøen gik kraftigt tilbage i perioden. Mange lokale fiskere fik økonomiske vanskeligheder og måtte opgive erhvervet, ligesom flere forarbejdningsvirksomheder lukkede. Bornholms Filetfabrik i Rønne lukkede i 1976, men hovedaktionæren oprettede derefter en ny forarbejdningsvirksomhed i Rønne under navnet Espersen. Virksomheden oprettede en færdigvarefabrik i Hasle i 1982.

Turismen havde stigende betydning. Lejrskoler fra det øvrige Danmark udgjorde en stor del af turismen om foråret og efteråret, ligesom der fortsat var mange turister fra Tyskland. Samtidig skete der en stigning i krydstogtsturismen.

Den største ændring i erhvervsfordelingen fra 1976 til 2006 var inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, hvor andelen af indbyggere beskæftiget i disse erhverv faldt fra 16,1 % til 5,9 %. Desuden faldt andelen af ansatte inden for industri, bygge og anlæg samt transport en smule, mens andelen af indbyggere, der var ansat inden for handel og servicefag samt i det offentlige, samlet set steg fra 52 % i 1976 til 67,1 % i 2006 (se Tabel).

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

I 2001 afholdt man en vejledende folkeafstemning om at sammenlægge de fem kommuner og Bornholms Amtskommune, som resulterede i et ja i alle de daværende fem kommuner. Bornholms Regionskommune blev en realitet fra 2003. Ved sammenlægningen blev borgmesteren i Rønne, socialdemokraten Thomas Thors, borgmester i kommunen.

I 1976 oprettedes Bornholms Erhvervsskole ved en fusion af den tekniske skole og handelsskolen i Rønne. Bornholms Forberedelseskursus fik i 1980 egne lokaler som et af de første i Danmark og skiftede i 1989 navn til VUC Bornholm.

Fra 1970’erne forandrede den sociale forsorg sig således, at alderdomshjemmene lukkede, og der i stedet blev etableret ældreboliger og plejecentre. Fra 1980’erne blev de lokale sygehuse nedlagt, og fra 1997 var kun centralsygehuset i Rønne, senere Bornholms Hospital, tilbage.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007