Aa-Mølle ud mod Nissum Bredning blev oprettet af priorinden ved Gudum Kloster i ca. 1490 som en underfaldsmølle. Den blev skyllet bort af stormfloden d. 2.-3. januar 1839, og en overfaldsmølle i bindingsværk blev opført på et nyt sted. Møllegården i klassicistisk stil er fra 1790 med en sidefløj fra 1881. Det ene hjul trak melkværnen og skallekværnen med undertræk, det andet drev en kværn med totrinsovertræk, havrevalse, hejseværk og melsigte.

Møllen var i brug indtil 1953 og blev fredet i 1959. Nationalmuseet købte den i 1961 til Lemvig Museum, og Danske Møllers Venner overtog den i 1978 og har restaureret møllen og genetableret møllesøen. Aa-Mølle’s Laug driver møllen.

Møllebygningen er opført i bindingsværk. Vandmøllen har to overfaldshjul, som er placeret mod øst.

.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Møller