Befolkningsudviklingen i Aabybro 1921-2017.

.

Aaby var oprindelig en landsby, og Aaby Bro med overgang over Ryå var et enligt hus. Store dele af sognet lå under herregården Birkelse. Aaby Kirke er opført ca. 1150.

I 1787 havde Aaby 204 indbyggere, og Aaby Bro 12. Kroen ved Aaby Bro var den eneste større bygning på stedet, og byudviklingen foregik i Aaby langs landevejen og op mod kirken. I 1845 levede 75 % af byens 64 husstande af landbrug, de øvrige hovedsagelig af håndværk. Frem til slutningen af 1800-tallet blev Ryå brugt til pramfart fra Limfjorden og ind til Aaby Bro. Aaby udviklede sig i mindre, spredte klynger fra landevejen op mod kirken, ved Aabyhede, ved Aaby Bro og langs landevejen. Sparekassen åbnede i 1869, Aaby Højskole i 1877, og andelsmejeriet ved Aabybro blev etableret af syv gårdmænd i 1888.

Aaby konkurrerede i størrelse med nabobyen Vedsted, men det ændrede sig i 1897, da Aaby blev stationsby på Fjerritslev-Frederikshavn-banen. I løbet af få år fik Aaby bl.a. afholdshjem (oprettet 1897), missionssal (indviet 1897), vandværk (grundlagt 1904) og elektricitetsværk (grundlagt 1908), og i 1904 blev Håndværker- og Borgerforeningen en realitet. Det stigende befolkningstal medførte oprettelsen af Aaby Realskole 1906-07 og Teknisk Skole i 1910, sidstnævnte først i egen bygning fra 1923. I 1913 blev Aaby også stationsby på Hjørringbanen, og byen havde nu cementstøberi og bryggeri.

I første halvdel af 1900-tallet skete udviklingen omkring trekanten Aaby-Aabyhede-Rosenlund, hvor borgerforeningen i 1938 og 1940 opfordrede sognerådet til at opkøbe jord og udvikle byen. Aaby Bro vedblev at være en selvstændig enklave, adskilt fra byen af landevejen, mens selve Aaby skiftede navn til Aabybro. Aabybro udviklede sig til egnscenter mellem Fjerritslev og Vester Brønderslev, og i 1961 begyndte udviklingen af et industrikvarter i syd. Byen fik i 1958 fjernvarmeanlæg og et nyt vandværk i 1966. Jernbanedriften gennem Aabybro ophørte i hhv. 1963 (Hjørringbanen) og 1969 (Frederikshavnbanen).

Fra 1970 voksede Aabybro med ca. 2.000 indbyggere til 4.876 i 2006. Denne vækst og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet førte til åbning af fire børnehaver i perioden 1971-92, og Aabybro Friskole åbnede i 1980. Byen blev egnscenter med megen handel og et rigt foreningsliv. Der kom nye erhvervsområder mod nord (1972) og syd (1988) samt store virksomheder. Regionalstationen TV2 Nord åbnede i 1988, og en golfklub blev indviet i 1991.

Videre læsning

Læs mere om Aabybro

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links