I Aalborg Øst ligger Aalborg Universitets hovedcampus, der har et bruttoareal på ca. 170.000 m2. De ældste bygninger er en etage høje og opført i 1974 i røde mursten med flade tage, som det ses nederst i billedet. De nyere bygninger har siden 2005 været tre etager høje og tager udgangspunkt i facader af glas, stål og skifer, som det ses bagerst på billedet

.
Det Hem’lige Teater spillede i sommeren 2017 forestillingen Planetbyen. I begyndelsen af 1970’erne opførtes i Aalborg Øst den såkaldte Planetby. Området er blevet byfornyet, mens forestillingen, der blev spillet i kvarteret, genoplivede tilværelsen her.
.

Kort over Aalborg med angivelse af bydelene der beskrives i Trap Danmark.

.

Betegnelsen Aalborg Øst kan bruges om den store og samlende bydel øst for den Nordjyske Motorvej. Aalborg Øst ligger på den østlige halvdel af en kridtbakke, der omgives af flad, hævet Littorinahavbund. Denne del af Aalborg består først og fremmest af almennyttigt byggeri opført siden 1960’erne. Der er i samme periode anlagt store områder med parcelhuse med lukkede veje, stisystemer og adgang til friarealer. De eneste ældre bebyggelser er tre landsbyer, der stadig er omgivet af åbent land, og som til trods for tilføjelser af nyere parcelhuse i høj grad har bevaret deres oprindelige fysiske præg; det gælder Øster Uttrup i nord, Nørre Tranders mod vest og Sønder Tranders i syd. Herudover er der tre kvarterer, der nævnt nordfra er Smedegård, Tornhøj og Universitetsbyen.

Smedegård er et næsten kvadratisk kvarter bebygget omkring 1970. Det deles af Smedegårdsvej, og her ligger Planetcentret med dagligvareudbud mv. Nabokvarteret Tornhøj er bygget op gennem 1970’erne og 1980’erne og har et center ved Humlebakken, der deler de to kvarterer. Gennem forskellige tiltag har man forsøgt at forbedre bykvaliteten her, hvor kun godt hver femte bolig er privatejet. Det tredje kvarter, Universitetsbyen syd for Universitetsboulevarden, er nyest og har en helt anden karakter, selv om det også rummer en del boliger. Fra en byggestart i 1970’erne har denne del af Aalborg Universitet bredt sig over ca. 2 km2 og er under stadig udbygning, og mod sydøst opføres nu regionens nye, store universitetshospital. Det oprindelige universitetscenter ligger ved landsbyen Sønder Tranders og blev tegnet af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen efter en konkurrence i 1975. Området blev opbygget som en universitetscampus med en stram gridstruktur, mens kanaler, søer og pladsformationer sørgede for variationen. Udbygningen er foregået etapevis siden 1976, og flere arkitektfirmaer har bidraget til udformningen, bl.a. Kjær & Richter og C.F. Møller. Dall & Lindhardtsens oprindelige arkitektur er dog den mest markante med kraftige betonoverliggere og partier med rødt rustikt murværk, et konsekvent eksempel på den brutalistiske byggestil, som var fremherskende i 1970’erne. Bygningerne er placeret på lave volde, hvilket fremhæver de trykkede proportioner, men også gør det lidt svært at finde rundt. Universitetet har senere spredt sig i lokaler over hele Aalborg, men hovedparten har stadig hjemme ved Sønder Tranders. Universitetsområdet er fortsat under kraftig udbygning, ikke kun med universitetsfunktioner, men også med boliger og erhverv. I kvarterets vestlige ende, hvor motorvejen krydser Universitetsboulevarden, ligger Gigantium, et regionalt sports- og kulturcenter og centrum for den nye byudvikling. Universitetsområdet, universitetshospitalet og området omkring Gigantium er på vej til at vokse sammen til en sammenhængende by med vægt på landskabet og udsigtskvaliteterne.

Gennem Indkildedalen syd for Østaalborgs kridtplateau forventes Egnsplanvej åbnet i 2018. Den skal forbinde bl.a. det nye hospitalsområde med motorvejsnettet og City Syd.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder

Eksterne links