AaB’s trofaste fans hepper på yndlingsholdet på Aalborg Portland Park.
.
Det første Aalborg Stadion blev opført i 1920, men ombygget ad flere omgange. De stående tilskuere betragter idrætsudøverne, der står foran tilskuertribunen til et sportsstævne omkring 1937‑40.
.

I 1903 overtog AaB af 1885 et klubhus på Eksercerpladsen fra cricketklubben Cimbria. Klubhuset var en træbygning i to etager med to omklædningsrum, baderum og veranda, og dette var efter datidens målestok meget fine forhold. Idrættens relation til kommunen blev i de kommende år meget tæt, ikke mindst takket være SIFA (Samvirkende Idræts-Foreninger, Aalborg), der blev dannet i 1911 for at fremme vilkårene for sporten. En af drivkræfterne i stiftelsen af SIFA var civilingeniør Eugen Schmidt, som også var med til at stifte Dansk Idræts-Forbund i 1896.

Allerede i 1920 anlagde Aalborg Kommune Aalborg Stadion på Haraldslund, et område, som brændevinsfabrikanten Harald Jensen testamenterede til kommunen som rekreativt område. Stadionet blev bygget efter pres fra SIFA og AaB, der ønskede et rigtigt stadion til klubbens kampe. Det første stadion blev ombygget flere gange i perioden 1927‑40.

I 1960 var Marius Andersen, der var borgmester 1970‑81, blevet formand for SIFA, og de kommende år blev en periode præget af fremgang og velstand for idrætten. Samme år brændte ståtribunen på stadion, og det gav anledning til en større og længe ønsket omlægning. Et nyere stadion med elektrisk lys blev opført som et betonelementbyggeri, og banen blev vendt øst-vest og fik plads til en stadionhal. Det nye anlæg blev indviet i 1962. Kommunen var ejer af jorden, og SIFA af anlæg og bygninger, men denne konstruktion var udsat for kritik, hvilket førte til, at SIFA i 1993 overdrog anlæg og bygninger til kommunen for en økonomisk kompensation. I 2002 blev stadion ombygget af arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S, og alle tribuner blev overdækket. Anlægget fremstår i dag med et stramt formsprog i aluminium båret af betonsøjler. Siden 2007 har AaB solgt rettighederne til navnet på stadion til sponsorer, og fra d. 1. april 2017 har navnet været Aalborg Portland Park.

Videre læsning

Læs mere om Foreninger og frivillige i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige

Eksterne links