Kort over Aarhus med angivelse af de fire valgte bydele, der beskrives i Trap Danmark.
.

Aarhus er i Trap Danmark inddelt i fire bydele: Aarhus midtby, nordlige, vestlige og sydlige Aarhus:

Aarhus midtby omfatter området mellem Ringgaden og kysten, en halvcirkel med et areal på ca. 6 km2. Nordlige Aarhus er bydelen nord for Viborgvej samt Vestre og Nordre Ringgade. Vestlige Aarhus er den del, der ligger mellem Viborgvej og Aarhus Syd Motorvejen-Åhavevej samt vest for Vestre Ringgade. Hasle nord for Viborgvej regnes her med til vestlige Aarhus. Sydlige Aarhus afgrænses af Aarhus Syd Motorvejen og dennes forlængelser ind mod midtbyen, Åhavevej og Marselis Boulevard. Mod øst afsluttes bydelen af et skovbælte langs Århus Bugt.

Videre læsning

Læs mere om Aarhus

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder