På billedet ses Åvangen i Lystrup efter skybruddet, der ramte Aarhus og omegn d. 26. august 2012. I Lystrup faldt der i løbet af tre timer 48 millimeter regn.
.

De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Aarhus Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Aarhus Kommune ligger ud mod Kattegat i det bakkede landskab øst for Den Jyske Højderyg. Når vestenvinden dominerer, opstår der skyer og nedbør over højderyggen, hvilket tørrer luften en smule ud, inden den når Aarhus Kommune. Selv om det kuperede terræn også selv skaber skyer og nedbør, betyder det, at årsnedbøren i kommunen ligger under landsgennemsnittet. Ved kraftig regn og skybrud leder bakkerne omkring Aarhus vandet ned i dalene, hvor det kan give store oversvømmelser.

Om foråret opstår der jævnligt havgus i kystområderne. I øst dæmper havet temperaturvariationen, samtidig med at den fugtige jordbund holder temperaturerne forholdsvis lave. Derudover kan det blive ganske koldt i dalstrøgene om vinteren. Samlet set placerer det Aarhus i den koldeste fjerdedel af landets kommuner.

Set over året ligger antallet af solskinstimer lige under landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima