Det gode vejr nydes i Aars Lystanlæg. Anlægget, der stod færdigt i 1898, blev renoveret i 2015 og fik bl.a. ny legeplads og beplantning samt flere lygtepæle.
.

Aars Lystanlæg blev placeret på et engareal om en smal gren af Halkær Å. Engen hørte under skolelærerembedet i Aars, som havde lejet det ud til købmand J.Chr. Hestbech. Tanken om lystanlægget opstod i vinteren 1895, da Hestbech foreslog at opdæmme åløbet til en lille sø, hvor børnene kunne stå på skøjter. I sommeren 1896 levede ideen videre i den lokale sangforening Fremad, og det blev besluttet at oprette et lystanlæg på skoleengens areal. Den praktiske arbejdskraft blev leveret af bestyrelsen for Aars Borger- og Haandværkerforening, og lystanlægget stod færdigt i 1898. I begyndelsen brugte byen anlægget som promenade.

I 1907 dannede lystanlægget og en række offentlige bygninger i Aars rammerne om en stor amtsudstilling. Udstillingens hovedindgangsparti blev senere omdannet til en pavillon. Bygningen blev af mange betragtet som anlæggets vartegn og naturlige mødested. Tusinder har i årenes løb holdt møder, festet og danset i de smukke omgivelser, og lystanlægget har fra 1940’erne til 2015 dannet ramme om den årlige Kimbrerfest. Bygningen blev nedrevet i 1970, og selve lystanlægget blev i 2015 renoveret med bl.a. en parkourbane.

Videre læsning

Læs mere om Aars

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur