Det nordlige Aarup, 2020. Bredgade er hovedgaden med butikker og anden service, bl.a. Kulturhuset Industrien. Den er også er en del af vejen mellem Assens og Bogense, og både den gennemgående trafik og Brændeå ledes under banen. Mod øst ses lidt af erhvervskvarteret; ved Malervænget ligger en virksomhed, der omdanner kabeltromler til møbler. Årup Kirke ligger på en bakkeskrænt i byens udkant.
.

Aarup har en befolkning på 3.223 og et areal på 2,3 km2. Byen ligger 22 km vest for Odense og 15 km nordøst for Assens. Terrænet er præget af fladtoppede bakker ca. 80 m.o.h. med stejle skrænter dannet i istidens slutning.

Brændeå løber nord og vest om byen i en dyb smeltevandsdal og videre mod Lillebælt. Med åbningen af jernbanen i 1865 skete der en byvækst, især omkring Bredgade og sidevejen Holmelund. Nyere parcelhuskvarterer er kommet til i syd, senest med Eventyrbakken. Erhvervskvarteret mod øst domineres af en madrasfabrik. Banen har timedrift, og Fynske Motorvej passerer 3 km nord for byen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Aarup er fra 1425, hvor formen Odorpp optræder. I senere belæg findes former som Adorp (*ca. 1442) og Arup (1583). Navnet er sammensat af substantivet å, gammeldansk ā, og substantivet torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Navnet sigter således til udflytterbebyggelsens beliggenhed ved Brændeå.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer