Rytterstatuen, der viser Absalon som en stridsmand, er udført af Vilhelm Bissen, hvorimod soklen og fundament er lavet af Martin Nyrop. Statuen er opført i 1901 på 700-året for Absalons død.
.

Til markering af 700-året for biskop Absalons død blev det i 1901 besluttet at rejse et minde i København for ærkebispen. Monumentet blev rejst på Højbro Plads året efter.

Absalon

Absalon (d. 1201) tilhørte den mægtige Hvideslægt. Han voksede op i Fjenneslev som søn af Asser Rig og Inge sammen med sine søskende, Esbern Snare og Ingefred. Ifølge Saxo voksede den senere kong Valdemar den Store også op sammen med Absalon, så de var fostbrødre. Men nyere forskning antager, at dette er en konstruktion fra Saxos side, og at Valdemar voksede op i Rusland. Der er dog ingen tvivl om, at Absalon og Valdemar havde et nært samarbejde. Med støtte fra Hvideslægten blev Valdemar i 1157 enekonge af Danmark, og kort efter udnævntes Absalon til biskop af Roskilde, fra 1177 også ærkebiskop af Lund. Derudover deltog han i kongens korstog mod venderne.

Som tak for hjælpen under kongekampen i 1157 fik Absalon ca. 1157‑60 København af Valdemar den Store og opførte her sin borg fra 1167 på den nuværende Slotsholmen. I 1186 skænkede Absalon København til Roskildekirken, som byen hørte under frem til 1417. Absalon døde i Sorø i 1201.

Absalon er tidligere blevet kaldt Københavns grundlægger, men da han opførte sin borg, havde der allerede ligget en by på stedet i mere end hundrede år.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker