På anlægget i Hvornum udnytter Akzo Nobel Salt A/S de store salthorste til at producere mange forskellige typer salt, herunder vejsalt, farmaceutisk salt og salt til fødevarer.
.

Akzo Nobel Salt A/S, datterselskab af den hollandske industrikoncern Akzo Nobel, udvinder salt i Hvornum. I 1964 blev det besluttet, at man skulle prøve at udvinde saltet fra saltdiapiren ved Hvornum. Borefeltet er geografisk adskilt fra selve fabriksanlægget, der er placeret ud til Mariager Fjord 5 km øst for Mariager. Transporten af saltlagen til fabrikken sker gennem en 26 km lang nedgravet rørledning, der er gravet så langt ned i jorden, at denne landbrugsmæssigt kan udnyttes på normal vis. Akzo Nobel Salt A/S råder over et af verdens mest moderne anlæg til produktion af salt. Selve hovedfabrikken er fra 1966, men anlægget er løbende udviklet med bl.a. et særskilt produktionsafsnit af farmaceutisk salt til medicinalindustrien. Virksomheden fremstår i dag moderne og gennemautomatiseret. Omkring 150 medarbejdere er på fabrikken beskæftiget med at producere ca. 600.000 tons salt om året. Akzo Nobel Salt A/S fik i slutningen af 2009 en ny 30-årig tilladelse til at udvinde salt fra undergrunden.

Videre læsning

Læs mere om Primære erhverv i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked