Gule rapsmarker oplyser landbrugslandet oven for den lave kystklint ved Albæk Hoved. I klinten kan man se blottede lerlag fra Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn.
.

Ca. 3 km lang kystklint mellem Albæk Hoved og Dykær på nordsiden af Vejle Fjord. Aflejringerne i klinten består af lag fra Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn, som hælder 30‑50° mod nordøst og er deformerede af is, der kom fra nordøst. Deformationen har dannet flager og folder i lagene, der sammen med det fede ler medfører jævnlige skred.

De ældste lag findes mod vest og hører til Holmehus Formationen, som består af fedt ler i røde og grønne farver fra Sen Paleocæn. Leret overlejres af grønt ler med glaukonit, fosforit og vulkanske askelag fra grænsen mellem Paleocæn og Eocæn. Dette ler hører til Ølst Formationen. Herover følger et tykt lag af rødt, kalkholdigt og fedt Røsnæs Ler, som overlejres af det grønne, kalkfrie og fede Lillebælt Ler. Det yngste lag fra Eocæn består af det lyse, kalkholdige og fede Søvind Mergel. Over Søvind Merglen er der en skarp grænse til det såkaldte Brejning Ler, som er sandet ler med glaukonit og gravegange fra Sen Oligocæn. Brejning Leret overlejres af brunt ler og sand fra Tidlig Miocæn.

Leret fra Paleocæn og Eocæn blev aflejret i havet på 200‑500 m’s dybde, mens leret fra Oligocæn blev aflejret på 50‑100 m’s dybde. Derimod blev det miocæne ler aflejret på lavt vand langs kysten.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster