De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Albertslund Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Albertslund hører til blandt landets varmeste kommuner. Det skyldes både den varme luft, som om sommeren blæser op fra kontinenterne mod syd og øst, den forholdsvis store afstand til kysten samt de ofte sandede jorder. Dalstrøget mod vest kan give lavere temperaturer om vinteren, men ikke mere, end at kommunens årsmiddeltemperatur stadig holder sig pænt over landsgennemsnittet.

Det østlige Sjælland er gennemgående ret tørt, og nedbøren i Albertslund Kommune ligger under landsgennemsnittet. Sammen med Hersted Høje giver skovområderne dog en smule mere nedbør, ligesom afstanden til kysten fører til øget bygedannelse.

I november placerer Albertslund sig blandt landets ti solfattigste kommuner, men set over hele året ligger antallet af solskinstimer over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima