I 1917 købte grosserer Carl Olesen Aldershvile Slotspark, og på den vestlige side af næsset opførte han i begyndelsen af 1920’erne Aldershvile Slotspavillon som en midlertidig sommerbolig. Efter Carl Olesens død i 1927 købte Gladsaxe Kommune Aldershvile Slotspark og bortforpagtede fra 1928 slotspavillonen til restauration. For at forbedre adgangsforholdene anlagde kommunen samtidig en anløbsbro lige neden for slotspavillonens terrasse.

.

Den ca. 12 ha store Aldershvile Slotspark ligger på et næs ved sydsiden af Bagsværd Sø. I nord er området overvejende skovdækket, mens den sydøstlige del består af græsplæner med store træer samt overdrev og et mindre hedeareal. Området gennemskæres af gamle drænkanaler, og i den sydlige del af skoven findes en lille mose.

Den bøgedominerede skov blev inddraget i den park, som i 1780’erne blev anlagt i tilknytning til Aldershvile Slot. På skovbunden vokser talrige skørhatte og rørhatte, heriblandt den sjældne tenstokket rørhat, og i det tidlige forår blomstrer snylteplanten skælrod under hasselbuske. På heden og overdrevet vokser bl.a. hedelyng, dværgperikon, tormentil, liden klokke, lægeærenpris og pillestar. Områdets vilde planter suppleres stedvis af haveplanter som skærmstenbræk og rododendron.

Aldershvile Slot brændte i 1909, og i 1927 købte Gladsaxe Kommune parken og ruinen, der siden 1928 har været offentlig park. Derudover indgår Aldershvile Slotspark i fredningen af Bagsværd og Lyngby Søer fra 2013.

Videre læsning

Læs mere om Bagsværds arkitektur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur