De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Allerød Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Allerød Kommune er bakket og skovrig i øst, mens den vestlige del af kommunen er flad og sandet. I de sandede områder er temperaturudsvingene større, og der er mulighed for byger i sommermånederne. Derimod oplever skovområderne mindre temperaturudsving, mens bakkerne øger skydannelsen og giver mere nedbør. I årets to første måneder ligger kommunen blandt landets ti koldeste. Selv om kommunen også i andre måneder sniger sig ned i den koldeste halvdel, ligger den set over året på niveau med landsgennemsnittet. Generelt er nedbørsmængderne beskedne, men i Tokkekøb Hegn og omkring Ravnsholt i øst falder der en del nedbør. I gennemsnittet for perioden 2006‑15 skiller juni sig ud som meget våd. Det skyldes dog i høj grad det voldsomme regnvejr, som ramte dele af Nordsjælland i juni 2009.

Antallet af solskinstimer ligger lidt over landsgennemsnittet. Alligevel ligger kommunen i ni af årets måneder blandt landets solfattigste halvdel, og i november er den endda en af de ti solfattigste. Det opvejes dog af solrige sommermåneder, og i august ligger kommunen blandt landets ti solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima