Den 30 ha store Allerød Sø øst for Lillerød blev udtørret i midten af 1800-tallet. Omkring søen var der store forekomster af det fine issøler, som er velegnet til teglproduktion, og for at komme ned til leret blev søen drænet og tørvelagene gravet væk. I dag fremstår den tidligere sø som et park- og moseområde, hvis højeste punkt, Karen Sophies Høj, er opbygget af overjord fra indvindingen af ler.

To teglværker, et i Allerød og et i Blovstrød, hentede ler i tipvogne til en storstilet produktion af mursten og tegl. Teglværksperioden ophørte omkring 1940, og fra 1945 blev lergravene planeret, og nutidens parklandskab opstod. Allerød Sø blev sammen med Kattehale Mose i syd fredet i 2012.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land