Det centrale Allinge, 2018. Kortet viser den ældste del af Allinge, som har købstadspræg, selv om de fleste huse er enetages og fritliggende. Øst for kirken ligger flere strandgårde fra en tid, hvor fiskeriet spillede en stor rolle. Ved Bertel Haarders Vej ligger udstillingsbygningen Domen, som er bygget i forbindelse med Folkemødet.
.
Sandvig IS Kalas ligger i udkanten af Allinge-Sandvig på Bornholms nordligste spids, nær Hammerknuden. Her sælges i sommerhalvåret is produceret af lokale råvarer
.

Allinge-Sandvig har en befolkning på 1.489 og et areal på 179 ha. Byen ligger 20 km nord for Rønne på østsiden af Bornholms nordspids. Den langstrakte bebyggelse følger klippekysten fra Allinge til Sandvig, men drejer så ind i dalen, der afskærer Hammerknuden fra det øvrige nordbornholmske højland. Osand Bugt ved Sandvig har en sandstrand, men ellers træder grundfjeldet overalt frem i den forrevne kyst.

De to sammenvoksede byer har hver et center, hhv. ved Allinge Kirke og Sandvig Havn. Afstanden mellem disse er 2 km, og de forbindes af Havnegade-Strandvejen. Turismen præger dette område med indkvarteringstilbud og handel. Højere i terrænet er anlagt nyere parcelhuskvarterer, og i Allinge findes også gårdhavehuse.

Allinge Havn set fra den nordlige side af havnen på en solrig julidag. Havnen ligger i byens centrum og omkranses af et udvalg af butikker med kunsthåndværk, indkøbsmuligheder og restauranter og caféer.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Allinge er nævnt første gang i originalformen 1393 Alande. Yngre kildeformer er fx 1569 Alende, 1598 Allingge og 1621 Alling. Navnet kan være dannet ved afledning af substantivet træbetegnelsen al »el(letræ)«. Alternativt er der tale om et oprindeligt navn på Kampeløkke Å, identisk med en præsens participiums-form af verbet gammeldansk ala med betydningen »(brød)føde, ernære«. Navnets betydning er enten »stedet, hvorved der vokser el« eller, som ånavn, »den nærende« (at forstå som den fiskerige å).

Stednavnet Sandvig er tidligst belagt i en stadsbog på tysk fra Danzig dateret d. 6. august 1416. Formen er her Sandewik. Det ældste danske dokument, hvori navnet er nævnt, er fra 1433. Formen er her Sanduygh. Yngre former er fx 1569 Sanduig. Forleddet er substantivet sand, efterleddet er substantivet vig. Navnet er sekundært overført til bebyggelsen, som opstod ved vigen.

Mere om stednavne i kommunen

Byvåben

Allinge-Sandvigs byvåben.

.

Våbenet er fastsat ved kongelig resolution i 1897. Det er oprindelig udformet af Anders Thiset efter idé af Henry Petersen. Anker og bølger henviser til dobbeltbyens havne og søfartsliv. Våbenet er d. 29. maj 1937 registreret i Kommunevåbenregisteret for Allinge-Sandvig Kommune. Efter Kommunalreformen i 1970 videreførtes våbenet af Allinge-Gudhjem Kommune, men er først registreret for denne kommune d. 15. april 1992.

Våbenets blasonering (beskrivelse): Delt af sølv, hvori et halvt sort skibsanker fast på delingen, og blåt, hvori tre sølv bølger.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer