I de to byer Allinge og Sandvig er især Sandvig præget af turisthoteller fra omkring år 1900. De afløste store bindingsværkskøbmandsgårde, der lå langs kysten og måtte vige, da turistboomet tog til. Samtidig blev byerne præget af stenindustrien, som betød, at der blev bygget huse til stenarbejderne, dels som lange rækkehuse i Sandvig opført 1890‑91, dels individuelle huse i mursten og med udnyttelse af granitten. I Allinge har Mathias Bidstrup tegnet rådhuset fra 1881, der afløste rådstuen fra 1806 i Sandvig, samt teknisk skole, opført i 1895. Ove Funch-Espersen har tegnet jernbanestationerne i Allinge og Sandvig, begge opført i 1913, og Allinge Sparekasses bygning i Kirkegade fra 1926. Centrum for det årlige folkemøde i Allinge er en udstillingsbygning, Domen, der er bygget i 2014 og tegnet af Tejlgaard og Jepsen.

Videre læsning

Læs mere om Allinge-Sandvig

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur