Yderst på Midtermolen bag Langelinie i Nordhavn i København ligger hovedsædet for Alm. Brand, oprindelig opført som nyt hovedsæde for ØK (Det Østasiatiske Kompagni), der i midten af 1990’erne fraflyttede sit historiske domicil i Holbergsgade.

Alm. Brand er en finansiel koncern med historiske rødder tilbage fra 1792 og omfatter både forsikring, bank og pensionsvirksomhed for såvel private som erhvervskunder. Den er børsnoteret, men ca. 60 % af aktierne ejes af foreningen Alm. Brand af 1792 fmba, der har omkring 400.000 skadesforsikringstagere som medlemmer.

Efter ØK’s fortsatte dybe krise i 1990’erne blev komplekset på Midtermolen i 1997 solgt til Alm. Brand, der efterfølgende gjorde det til hovedsæde for alle dele af koncernen. I 2019 havde Alm. Brand ca. 1.800 medarbejdere fordelt på Midtermolen og afdelinger landet over. Årets samlede indtægter var på 8,4 mia. kr., og de samlede aktiver var ved årets udgang på 42 mia. kr.

Videre læsning

Læs mere om forskning, rådgivning og forretningsservice i København

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked