I Sorø Kommune ligger to fredede præstegårde, men kun Lynge Præstegård er fortsat embedsbolig.

Alsted Pastorat blev slået sammen med Slaglille-Bjernede-Fjenneslev Pastorat, og den bygningsfredede Alsted Præstegård blev frasolgt. Maleren Preben Hornung boede herefter i præstegården 1970‑85. Miljøet omkring kirken med kirkestalden på den ene side og præstegårdens lange stråtækte længe op til kirkediget på den anden udgør stadig et værdifuldt hele. Præstegården var oprindelig firlænget, og dens ældste del stammer fra 1688. Som anført på en ældre indskrift blev præstegården genopbygget efter en brand i 1651 af Jacob Borchardsen, der var præst 1663‑95. De 14 vestligste fag er af bindingsværk med gennemstukne bjælkeender, højt styrterum og skråbånd i undertavlen. De ti østligste fag blev 1855‑56 fornyet i grundmur af Christian Fr. Zøylner, der var præst 1846‑66.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde