Figur. Befolkningsudviklingen 1992-2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Amager Øst og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992 = 100.

.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i Amager Øst toppede lige efter 2. Verdenskrig, hvor det i 1950 var på 74.267 (se figur). Derpå fulgte fire årtier med fald, og i 1992 havde bydelen kun 45.305 indbyggere. Herefter vendte udviklingen igen. Fra 1992 til 2002 steg befolkningstallet knap 7 %, hvorefter der var stilstand og mindre fald de næste fem år. Efter en ny stigning fra 2007 udgjorde befolkningen 59.051 personer i 2019.

I kommunens egen befolkningsprognose forventes, at antallet af indbyggere herefter vil stige til 73.600 i 2034 og dermed være tæt på det historiske højdepunkt omkring 1950. Den samlede stigning fra 1992 til 2035 vil i givet fald blive på 62 %.

Der har i perioden 2009‑18 i gennemsnit været en stigning i befolkningstallet på 935 om året. Det skyldes først og fremmest et årligt fødselsoverskud (flere nyfødte end døde) samt nettoindvandring. De førstegangsfødende var i gennemsnit 30 år, og førstegangsfædrene 32 år i 2018. Aldersstrukturen i Amager Øst var i 2019 næsten som i hele kommunen.

Indvandring

I 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 21,5 % af befolkningen i Amager Øst og dermed lidt færre end i kommunen som helhed (25,3 %).

Indvandrerne kommer fra en bred vifte af lande. Af de 5.305 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) havde 9 % oprindelse i hhv. Polen og Tyskland og 7 % i hhv. Storbritannien, Sverige, Italien og Norge. Blandt de 4.826 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 7 % oprindelse i Tyrkiet, 6 % i hhv. Filippinerne, Kina og Pakistan og 5 % i Irak, Iran og Thailand.

Boligforhold

Boligmassen i Amager Øst stammer i høj grad fra 1920’erne og 1930’erne (det gælder 42 %) og består i bydelens nordligste dele især af ældre etageejendomme og længere sydpå af mere blandede områder med både ældre villaer, etageejendomme og enkelte rækkehuse. Herudover er et nyt kvarter med høje etageejendomme blevet opført efter årtusindskiftet ud mod Øresund og strandparken. Desuden rummer bydelen store områder med kolonihavehuse.

Ejerforholdene i Amager Øst er varierede: Her findes ca. en tredjedel andelsboliger, en fjerdedel private udlejningsboliger, en fjerdedel ejerboliger samt en syvendedel almene boliger. Priserne på ejerboliger i bydelen er stærkt varierende: Tættest på centrum (i postnummer 2300 København S) ligger ejerlejlighederne lidt under det gennemsnitlige kvadratmeterprisniveau for Københavns Kommune, og parcel-/rækkehusene en smule over gennemsnittet; længere ude på Amager (i postnummer 2770 Kastrup) er priserne gennemsnitligt 20‑25 % lavere end i kommunen som helhed.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger