Flere bygningskulturer eksisterer parallelt i Amager Vest. I forgrunden Haveforeningen Nokken, der begyndte som selvforvaltede bebyggelser i slutningen af 1920’erne. I baggrunden de runde tårne på Islands Brygge, der er tegnet af Arkitema Architects og taget i brug i 2014.
.
Havneparken blev til efter beboerinitiativer i 1980’erne. Derefter udformede Anne lise Bramsnæs og Poul Jensen parken 1994-2000 som et stort rekreativt område med kirsebæralléen langs facaderne og med græs til ophold. Området tiltrækker et stort publikum til dagligt og endnu flere til koncerter og events.
.
Urbanplanen er uofficielt opkaldt efter overborgmester Urban Hansen, der fik gennemført opførelsen af den nye, store bydel 1965-71. I 2010 blev en stor renovering af området afsluttet, bl.a. med røde altaner for at bryde monotonien.
.
Ørestad Station ligger mellem domicilet for medicinalfirmaet Ferring (til højre i billedet), domicilet for rådgivningsfirmaet Rambøll og hotellet Crowne Plaza (bagerst). Fra Ørestad Station afgår regionalt og mod Malmø i Skåne og mod Sjælland.
.

Den østligste del af Amager Vest består af en blanding af etageejendomme og enfamilieshuse, hvor sidstnævnte er placeret i store sammenhængende områder vest for Amagerbrogade med Eberts Villaby som den mest interessante. Etagebebyggelserne er i overvejende grad opført som traditionelle københavnske karréer med blank mur af røde mursten, og de afspejler samtidens foretrukne stilarter fra begyndelsen af 1900-tallet og frem. Især i området omkring Svinget og Indre Amagerbro ligger flere gedigne boligbebyggelser med både nationalromantiske og nybarokke træk. Her har bygningerne trekantgavle, ekspressive karnapper, flerleddede gesimser og murstik af høj håndværksmæssig og arkitektonisk kvalitet, fx Amagerbrogade 30‑32.

Længere mod syd skifter arkitekturen udtryk, og datidens stilretninger som nyklassicisme og funktionalisme har her sat deres præg på bygningerne, hvor især Dalføret 10 fra 1928 af Kay Fisker og S.C. Larsen er værd at bemærke.

En væsentlig del af Amager Vest består af Urbanplanen, som blev opført 1965‑71 og er en almen boligbebyggelse beliggende øst for Røde Mellemvej og Amagerfælledvej.

Et foreløbigt politisk kompromis vedrørende Amager Fælleds anvendelse er indgået i Kommuneplanen for 2019, hvorefter Vejlands Kvarter skal anlægges, hvor Danhostel Copenhagen Amager ligger i dag. Bebyggelsen skal have den danske landsby som forbillede, hvor tre gadekær skal omkranses af karréer på mellem to og seks etager. Herefter skal naturområdet være friholdt for yderligere byggeri.

Islands Brygge

Tættest på havnen ligger Islands Brygge, hvor arkitekturen minder om karrébebyggelserne på Indre Amagerbro med nationalromantiske og nybarokke træk, eksempelvis på Njalsgade. Der er også mere specielle karréer, fx Gullfossgade 1, som blev opført i 1927 med Kay Fisker som arkitekt. I modsætning til de fleste andre gårdrum på Islands Brygge, der er lange og smalle, er gårdrummet her stort med en sammenhængende græsplæne og store træer. Karréen rundtom har et harmonisk udtryk med blank mur i gule mursten og indfatninger i røde mursten omkring vinduer og døre. Trappevinduerne følger trappereposerne og sidder forskudt på de ellers regelmæssige og taktfaste facader.

I den del af Islands Brygge, der kaldes Havnestad, ligger resterne af den gamle sojakagefabrik, hvor nogle af de gamle industribygninger er blevet ombygget, så de i dag anvendes til enten kontorer eller boliger. En af de mest specielle ombygninger er Gemini Residence. Ved siden af Gemini Residence ligger Wennberg Silo, der ligeledes er blevet ombygget til boliger af Tage Lyneborg. Her er mange mindre siloer bevaret, men de er blevet indkapslet og kan ses inde i lejlighederne i form af runde vægge. Desuden er bygningen karakteriseret ved de sammenhængende karnapper, der er udformet som gennemgående vertikale bånd med store vinduespartier.

Parker

Fra Langebro til Kalvebodbroen er skabt en varieret promenade, der er offentlig tilgængelig. Ved Islands Brygge ligger Havneparken og adskillige urbane pladser og mindre parker. Øst for Fællederne, i Ørestad, findes to større parker: Byparken og Grønningen, som løbende udvikles efter beboernes ønsker. Karen Blixens Plads fra 2019, tegnet af Cobe, er en markant kuperet plads med huler til cykelparkering, der forener Grønningen med universitetets hovedindgang.

Remiseparken, anlagt i årene 1966‑71, med dyrehold, dyrkningshaver og byggelegeplads ligger midt i boligbebyggelsen Urbanplanen. Den 2 ha store park fornyes i 2020 af landskabsarkitektfirmaet BOGL som et led i klimatilpasning med hovedsti, aktivitetsområder og ellesump.

Sundbyvesterparken er anlagt i årene 1938‑41 af Københavns Kommunes Parkafdeling under stadsgartner Jacob Bergmann. Parken blev enkelt udformet for at kunne opfylde datidens behov for leg, boldspil og ophold. Græssletten i midten omgives af en frodig skovagtig beplantning af birk, skovfyr og lærk. De omgivende veje har markante trærækker, og Sundby Idrætspark ligger umiddelbart syd herfor.

Havneparken ligger som en åben flade ud mod havneløbet foran en massiv bygningsfront.

Videre læsning

Læs mere om Amager Vest

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur