Foran Kastrup Station holder et togsæt med latrin i de store, runde beholdere. Foto fra 1912.
.

Privatbanen Amagerbro-Dragør, kaldet Amagerbanen, åbnede i 1907. Jernbanen var 12 km lang og havde foruden endestationerne fem mellemstationer og et trinbræt på linjen. Amagerbanen fik betydning som udflugtsbane til Dragør og for godstrafikken til en række store virksomheder i Sundbyøster og Kastrup. Den blev endvidere brugt til at køre latrin fra københavnske lokummer til markerne på Amager, hvor det blev brugt som gødning.

I stedet for en udbygning af banen valgte ejerne at overgå til rutebildrift, og fra 1930 overtog banen fem private busruter, som dækkede hele øen. Banens foreløbig sidste persontog kørte i 1938.

På grund af 2. Verdenskrig måtte rutebiltrafikken indskrænkes betydeligt. Selskabet genoptog derfor persontrafikken på banen i perioden fra maj 1940 og indtil 1947, da rutebiltrafikken atter var kommet i gang. Som følge af udbygningen af Københavns Lufthavn fik godsbanen fra 1957 endestation i Kastrup.

I 1974 overtog Hovedstadens Trafikselskab (HT) banens busser, og DSB overtog godsbanen. Som følge af industriernes flytning fra Amager faldt godstrafikken de følgende år og ophørte helt i 1991.

Videre læsning

Læs mere om 1850-1920 i Tårnby Kommune

Se alle artikler om 1850-1920