Øst for Nissum Fjord ved Lemvig Kommunes sydgrænse ligger de fem hedesøer Rørsø, Fællesmose, Sømose og Hvidmose samt en unavngiven sø. Tilsammen udgør de Amstrup Søer. Fire af dem har stadig åbne vandflader, hvorimod Hvidmose er groet så meget til, at den efterhånden har mere karakter af en mose. De eksisterende søer har arealer på ca. 1,5‑3 ha, og da de overvejende er grundvandsfødte og ikke har nogen tilløb, er de næringsfattige, men brunvandede.

Amstrup Søer ligger i et tidligere hedeområde, der omkring 2. Verdenskrig blev opkøbt og tilplantet med skov af Carlsbergfondet, som efterfølgende solgte området til private. Selv om søerne er omgivet af skov, er de nærmeste omgivelser dog friholdt som hede.

Søerne, mosen og heden har et særligt planteliv, ligesom de huser et rigt insektliv, der bl.a. omfatter den sjældne og farvestrålende løbebille lille guldløber. Frem til 1970’erne ynglede vadefuglen tinksmed også ved søerne. I dag er fuglelivet dog begrænset, og der er blot observeret ca. 40 forskellige fuglearter i området.

I 1986 blev Amstrup Søer og deres nærmeste omgivelser fredet.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande