Andelsmejeriet Landsmandslyst ved Osted i Lejre Kommune. Mejeriet, som var et af Sjællands største, blev 1909-27 bestyret af den lokale ildsjæl Valdemar Hansen, som udvidede og moderniserede mejeriet. Billedet er fra 1938, på et tidspunkt, hvor der var ca. 1.800 mejerier i Danmark, hvoraf de ca. 80 % var andelsmejerier.
.

Idéen bag andelstanken stammer fra England og kom til Danmark med oprettelsen af den første danske brugsforening i 1866 i Thisted.

I 1882 stiftedes Hjedding Andelsmejeri nær Ølgod i Vestjylland af en gruppe lokale gårdmænd, der i fællesskab udarbejdede vedtægter og anskaffede en egnet bygning. Dette mejeri kan betragtes som indledningen til andelsbevægelsen i Danmark. Hovedtanken var, at andelshaverne hæftede solidarisk for virksomhedens drift, og at produktionen blev ejet i fællesskab; overskuddet blev fordelt i forhold til den leverede mælkemængde. En andelsvirksomhed kan karakteriseres som et demokratisk fællesskab, idet alle andelshavere havde én stemme uanset omfanget af leverance.

Idéen bag andelsmejerier bredte sig hurtigt, og et år efter, i 1883, var der allerede otte andelsmejerier; i 1914 lå tallet på 1.168. På andelsmejerierne blev der først og fremmest produceret smør til eksport. Også inden for andre områder oprettedes andelsvirksomheder, bl.a. andels-foderstofforeninger, men det var især inden for slagterier, at andelstanken slog igennem. I 1887 oprettedes Horsens Andels-Svineslagteri som det første, og i 1939 var der 61.

Andelsbevægelsen muliggjorde, at de danske bønder igennem en længere periode kunne modstå presset fra det internationale marked og sikre, at smør og bacon igennem 1900-tallet var vigtige eksportvarer, især til England.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks samfund og befolkning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om erhverv og arbejdsmarked