Dybvandshavnen med Stigsnæsværket, Stigsnæs Transithavn, Stigsnæs Kulterminal og det tidligere olieraffinaderi. Siden energiselskabet DONG lukkede det kulfyrede værk i 2012, er der ikke steget røg ud af de to skorstene på hhv. 130 m og 135 m.
.

Halvøen Stigsnæs ud til Agersø Sund syd for Skælskør var i årtier hjemsted for store energianlæg. De er nu afviklet, og området søges brugt til andre formål. Ud fra en plan om at opføre et kraftværk på Stigsnæs begyndte selskabet SEAS i 1959 at opkøbe to landbrugsejendomme på halvøen. De store havdybder tæt på kysten gjorde, at der kunne anlægges en havn, som de følgende årtier skulle modtage brændsel til værket. Inden værket blev etableret, indgik SEAS en aftale med Gulf Oil Corporation, der var ved at opføre et olieraffinaderi samme sted. Aftalen betød, at Gulf Oil for egen regning anlagde en olieterminal, mens SEAS aftog alt sit brændsel fra raffinaderiet.

Stigsnæsværket gik i drift i 1966 midt i en tid, hvor mere og mere af Danmarks energiforbrug blev baseret på olie. Denne udvikling stoppede brat, da oliekrisen kom i 1973. Kraftige prisstigninger på olie op gennem 1970’erne gjorde, at værket blev omlagt til at fyre med kul. I den forbindelse fik værket sin egen havn, Stigsnæsværkets Havn, som takket være den store dybde også blev brugt til at modtage kul til andre sjællandske kraftværker. Kullene blev så fragtet videre i mindre skibe.

Stigsnæsværket bestod af to blokke med en samlet effekt på 410 MW. Det har siden 1990’erne haft en stribe forskellige ejere; i 1992 blev det som andre sjællandske kraftværker en del af det nye selskab SK energi, og senere indgik det i fusion med københavnske kraftværker i selskabet Energi E2. Ved energifusioner i 2006 blev Energi E2 overtaget af DONG Energy (fra 2017: Ørsted).

Stigsnæsværket blev lukket i 2012 i forbindelse med DONG Energys udfasning af kul. Havnen er efterfølgende i en periode blevet brugt som kultransithavn for Ørsted og senere til at håndtere forskellige typer biomasse og stykgods. Ørsted har bebudet, at kul udfases helt fra 2023. I 1983 overtog Kuwait Petroleum Corporation raffinaderiet, som endte med at blive lukket i 1997. Pieren med rørledning til tankene er fortsat i drift, da tankanlægget bruges som olielager.

Slagelse Kommune arbejder med en plan om at flytte erhvervshavnen i Korsør til havnen på Stigsnæs. Ligeledes arbejder det privatejede Stigsnæs Industripark A/S med planer om at købe området og udvikle det til nye anvendelser. Processen har dog været forsinket af problemer med at få området renset for forurening.

I forvejen ligger en afdeling af RGS Nordic A/S på Stigsnæs. Afdelingen renser i et stort anlæg mange former for spildevand, herunder kulstofholdigt, olieholdigt og metalholdigt spildevand. Spildevandet kommer bl.a. på skib til havneanlægget, hvor RGS har sin egen pier. En stor del stammer fra norsk olieindustri. RGS behandler store mængder spildevand og fortynder det med grundvand, før det udledes i Agersø Sund. RGS er foreløbig den eneste virksomhed, der anvender det store område på Stigsnæs, som i 1990’erne blev udlagt til særlig forurenende industri.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Slagelse Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked