Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) blev oprettet i 1909 af arbejderbevægelsens hovedorganisationer. Det indsamler materiale fra den politiske venstrefløj og arbejderbevægelsens organisationer samt en række personarkiver. I 1999 blev det en selvejende institution. I 2004 blev Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv lagt sammen med Arbejdermuseet og har siden haft til huse i Rømersgade i København. Arkivalierne opbevares på magasin i Taastrup og bestilles hjem til arkivlæsesalen på Arbejdermuseet. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv er også et offentligt bibliotek med en bogsamling på ca. 80.000 bind og ca. 6.000 tidsskrifter.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv