Siden Arkitektskolen Aarhus åbnede i 1965 har den bidraget til udviklingen af en større kompetenceklynge i Aarhus med flere internationalt orienterede arkitekt- og designvirksomheder. Skolen har flere værkstedsfaciliteter til at løse opgaver med storskalamodeller.
.

Arkitektskolen Aarhus blev grundlagt i 1965 og er sammen med Kunstakademiets Arkitektskole i København de eneste, der uddanner arkitekter i Danmark. Skolen hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og havde i 2018 ca. 720 studerende, der undervises på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt efteruddannelser.

Arkitektskolen Aarhus har til huse i flere ældre bygninger omkring Nørreport og i Studsgade, hvoraf enkelte er fredede. Bygningen på Nørreport 20, der fungerer som hovedbygning, er en gammel købmandsgård. Forhuset og sidelængen blev opført i 1798, muligvis af Anders Kruuse, og er grundmuret i to etager. Den klassicistiske facade er symmetrisk og taktfast opbygget med et midterfag med husets hovedindgang, der er fremhævet med refendfugning. Huset er glatpudset med rosa puds. I 1998 blev der opført en auditorie- og udstillingsbygning ved siden af Nørreport 20 af Kjaer & Richter A/S. Bygningens nye, selvstændige formsprog danner kontrast til den gamle købmandsgård. Arkitektskolen skal flytte til Godsbanearealerne, og den nye skole, tegnet af Vargo Nielsen Palle, ADEPT og Rolvung & Brøndsted Arkitekter, forventes færdig i midten af 2021.

Foranlediget af professor Arne Karlsen, der en overgang også var rektor, blev der etableret en afdeling for møbelkunst. Design som en særlig aarhusiansk kompetence voksede frem i 1990’erne, hvor afgangselever fra Arkitektskolen Aarhus skabte egne tegnestuer. Denne udvikling var i høj grad inspireret af lektor Pete Avondoglio, der med fokus på nye metoder inden for design og problemløsning fik skabt kontakt til erhvervslivet i området, samt Poul Østergaard, der siden 1968 gav designundervisningen en ergonomisk profil.

Købmandsgården i Studsgade 33 blev opført i 1847 sandsynligvis af Hans Wilhelm Schrøder. Forhuset er grundmuret i to etager med tegltag. Den senklassicistiske facade består af et syv fag langt midterparti, der på hver side flankeres af let fremspringende yderfag. De ældre bygninger blev restaureret og indrettet til arkitektskole i 1960’erne af C.F. Møller Architects.

Videre læsning

Læs mere om videregående uddannelser i Aarhus Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg