Lertøjsfigurer af Frederik Næblerød fra udstillingen Mental Make-up i 2021 på Alice Folker Gallery i København.
.

Dansk arkitektur, kunsthåndværk og design er efterspurgt i store dele af verden. Danske arkitekter og landskabsarkitekter lander store kontrakter, og danske kunsthåndværkere og designere sælger i voksende omfang både nye produkter og designklassikere. Således steg eksporten i den kreative industri med 50 % i løbet af 2010’erne. Den store efterspørgsel hænger ud over kvaliteten af det kreative arbejde bl.a. sammen med Kulturministeriets aktive indsats for at fremme dansk arkitektur, kunsthåndværk og design. Ministeriet lægger især vægt på at fastholde og formidle danske produkters og byggeriers kvalitet og æstetik ud fra den tankegang, at disse kvalifikationer og traditioner giver Danmark store konkurrencefordele i forhold til den stadigt stigende masseproduktion fra resten af verden. På den baggrund opretholder og støtter Kulturministeriet forskellige institutioner, som videreudvikler og formidler de to kulturområder, først og fremmest gennem uddannelsen af fremtidens arkitekter, landskabsarkitekter og designere.

Uddannelsen af arkitekter, designere og konservatorer sker på Det Kongelige Danske Akademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering i København under Kulturministeriet. Uddannelsen til arkitekt sker desuden på Arkitektskolen Aarhus, til landskabsarkitekt på Københavns Universitet samt til designer bl.a. på Designskolen Kolding, idet de tre sidstnævnte institutioner hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Flere institutioner og organisationer arbejder for at sikre danske kunsthåndværkeres og designeres interesser, hvoraf primært tre centrale organisationer knytter sig specifikt til udviklingen af dansk design: Den selvejende institution Dansk Design Center under Erhvervsministeriet arbejder for at fremme dansk design og mode og andre kreative erhverv for at styrke væksten og markedsføre Danmarks designere. Danske Kunsthåndværkere & Designere er en forening, der fremmer kunsthåndværkernes og designernes interesser samt den kunstneriske og håndværksmæssige udvikling af dansk kunsthåndværk og design. Designrådet er en selvstændig tænketank, der udforsker dansk design og bl.a. uddeler Designrådets Pris, som siden 1980 er tildelt personer eller virksomheder, der på afgørende vis har bidraget til det danske designmiljø.

Statens Værksteder for Kunst har siden 1986 stillet værksteder, atelierer og andre faciliteter til rådighed for billedkunstnere, designere, kunsthåndværkere, konservatorer og andre med ønske om at gennemføre større, ambitiøse projekter. Da det åbnede, kaldte Politikens arkitekturanmelder Henrik Sten Møller projektet for »den største kulturmanifestation i mange år«. Institutionen huser ni atelierer og specialværksteder inden for: Træ og CNC-fræser, Metal, Tekstiltryk, Varmepresse, Tuftning, Syning, Vævning, Foto, Grafik, IT, Ler, Konservering og Serigrafi.

På tilsvarende vis arbejder flere organisationer og institutioner for at fremme og formidle dansk arkitektur: For eksempel stiller Danmarks Kunstbibliotek, der er en afdeling under Det Kgl. Bibliotek, en af Europas største og ældste samlinger af arkitekturtegninger med godt 300.000 tegninger og ca. 100.000 fotografier til rådighed. Dansk Arkitektur Center (DAC) er et formidlings- og arkitekturcenter, der præsenterer dansk byggeri, arkitektur, design og bykultur. Centeret, der er beliggende i bygningen BLOX i København, er etableret som en fond i et privatoffentligt partnerskab mellem Realdania og staten. DAC fokuserer på kvaliteten af de fysiske omgivelser og formidler både arkitektur som en kunstart og som et erhverv. Gennem udstillinger og undervisning markedsfører centeret dansk arkitektur til både arkitekter og turister fra ind- og udland.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om billedkunst