Rigsarkivet, Odense (tidligere Landsarkivet for Fyn) blev oprettet som et ud af tre regionalt dækkende provinsarkiver under Rigsarkivet ved Danmarks første arkivlov i 1889. Arkivet åbnede i 1893 i den nyopførte arkivbygning i Odense Slots nedlagte køkkenhave (udvidet 1993‑95). Dansk Data Arkiv (oprettet 1973) har siden 1978 ligget i Odense, fra 1993 som en del af Rigsarkivet. Odense Stadsarkiv blev oprettet i 1991, ikke mindst som en udløber af arbejdet med en stor, ny byhistorie op til byens 1.000-års jubilæum i 1988. Stadsarkivet har ansvaret for de kommunale arkivalier og er lokalarkiv for den gamle købstadskommune. Stadsarkivet udgør sammen med Lokalhistorisk Bibliotek Historiens Hus, som ligger i Sankt Knuds Kloster (genopført 1916‑19). I 2020 havde Odense 15 lokalhistoriske arkiver. De er alle foreningsdrevne eller selvejende og opstod typisk efter Kommunalreformen i 1970.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv