Oversigt, ved kirken i centrum mod Arresødal - fra SSV
.
Oversigt, østlige del af kanal - fra Ø
.
Oversigt af den sydvestlige forbindelseskanal - fra SSV
.

Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272651
Sted- og lokalitetsnummer
010510-46
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1717 e.Kr. - 1719 e.Kr.)

Original fredningstekst

Arresø Kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord blev anlagt 1717-19 som et værn mod oversvømmelser fra Arresø og til mølledrift. I midten af 1700-tallet tilføjedes den nordlige Nye Kanal til drift af krudtmøller. En forbindelseskanal i vest blev anlagt i 1900-tallet i et opfyldt område ved kysten. Det beskyttede anlæg omfatter kanalerne med brinker og tilhørende sluseværker. Hertil den granitbyggede bro med to hvælv og stemmeværk ved Arresødal. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLokaliteten mgl. data.
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiArresø/Frederiksværk Kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord er gravet mellem 1717 og 1719 som et værn mod oversvømmelser fra Arresø, men var også en energikilde, som kunne drive vandmøller. Over midten af 1700-tallet udbyggedes kanalen i Frederiksværk med Nye (nordlige) Kanal til drift af en række krudtmøller. En forbindelseskanal i vest kommer til i 1900-tallet i et opfyldt område ved kysten. Det beskyttede anlæg omfatter kanalerne med brinker og tilhørende sluseværker. Hertil den granitbyggede bro med to hvælv og stemmeværk ved Arresødal. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Arresø/Frederiksværk Kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord blev anlagt 1717-19 som et værn mod oversvømmelser fra Arresø og til mølledrift. I midten af 1700-tallet tilføjedes den nordlige Nye Kanal til drift af krudtmøller. En forbindelseskanal i vest blev anlagt i 1900-tallet i et opfyldt område ved kysten. Det beskyttede anlæg omfatter kanalerne med brinker og tilhørende sluseværker. Hertil den granitbyggede bro med to hvælv og stemmeværk ved Arresødal. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links