De stejle klinter ved As Hoved viser tydeligt, hvordan havet eroderer sig ind i halvøens øst- og nordvendte kyst. Aflejringerne, som er blottet i den eroderede kyststrækning, går mere end 400.000 år tilbage i tiden og stammer fra de tre seneste istider. En stor del af halvøen dækkes af As Hoved Skov, og efterhånden som havet gnaver sig ind i klinten, sker der skred, som får de mest kystnære træer til at falde ned på stranden.

.

Kystklinten ved As Hoved ligger i den østlige ende af halvøen, der nord for Juelsminde strækker sig ud i Kattegat mellem As Vig og Sandbjerg Vig. I den op til 12 m høje klint, der rejser sig stejlt over den smalle forstrand, findes aflejringer fra de tre seneste istider: Elster, Saale og Weichsel. De ældste aflejringer stammer fra Elster og ses nederst i klinten. Aflejringerne består af 2 m tykke lag af moræneler med ledeblokke fra Norge. Moræneleret, som overlejres af 5 m tykke lag af smeltevandssand og -grus, er blevet deformeret af en gletsjer, der bevægede sig ind over området fra nord. Over aflejringerne fra Elster findes et 3 m tykt lag af morænesand, som under istiden Saale blev afsat af en gletsjer fra nord. Morænesandet overlejres først af 5 m tykke lag af smeltevandssand og -grus og derefter af et 2 m tykt lag af moræneler, der også blev afsat i Saale, men denne gang af is, som kom fra nordøst. Over moræneleret findes linser af smeltevandssand og -grus på ca. 1 m’s tykkelse. De overlejres af et under 2 m tykt lag moræneler, der blev afsat af Nordøstisen under den sidste istid, Weichsel.

På den smalle strand foran klinten kan man finde ledeblokke af bl.a. rombeporfyr og kinnediabas. De stammer fra Norge og Vestsverige og viser, at aflejringerne i kystklinten alle er afsat af gletsjere fra nord eller nordøst.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster