Asnæsværket i Kalundborg fyrer ikke længere med fossile brændstoffer, men anvender i stedet træflis. Værket er en del af Kalundborg Symbiose og leverer energi til flere af symbiosens virksomheder, heriblandt Novo Nordisk og Novozymes, samt andre fjernvarmekunder i Kalundborg.
.

Asnæsværket ved Kalundborg Fjord blev indviet i 1959. Med sine store kraftværksblokke og høje skorstene er det et markant bygningsværk. Det har været Danmarks største kraftværk og bestod tidligere af hele seks kraftværksblokke, hvoraf de fleste nu har udtjent deres levetid.

Bag etableringen af værket stod elselskabet IFV-energi, som var en sammenslutning af tre store sjællandske elselskaber. IFV havde bygget Kyndbyværket i Frederikssund Kommune i 1940 og udvidede i 1959 sin kapacitet med dette nye værk. Placeringen ved Kalundborg Fjord var begrundet med, at man her kunne sejle fossile brændsler i form af olie og kul direkte ind til værket. Allerede ved indvielsen af den første blok havde IFV sat gang i opførelsen af næste blok. Den kraftige stigning i sjællændernes elforbrug frem til slutningen af 1980’erne gjorde, at værket blev udvidet med yderligere tre blokke, hvoraf den ene (fra 1981) var Skandinaviens største kulfyrede kraftværksenhed.

Efter en række fusioner i den sjællandske elforsyning overgik værket i 1992 til SK Energi (Sjællandske Kraftværker) og i år 2000 til selskabet Energi E2. I 2006 blev værket en del af det landsdækkende DONG Energy, som i 2017 skiftede navn til Ørsted.

Asnæsværket gav i 1980’erne anledning til en del debat, fordi værket ikke kunne leve op til de energipolitiske bestræbelser, der gik ud på, at så stor en del af strømmen som muligt skulle fremstilles som kraftvarme. Kommunen kunne i forhold til værkets daværende kapacitet kun aftage en mindre del varme. I 2017 blev det besluttet at bygge en ny træflisfyret blok. Denne sjette blok på værket blev indviet i 2020 og kunne ud over at levere el forsyne byen Kalundborg med fjernvarme samt nabovirksomhederne Novozymes og Novo Nordisk med procesdamp.

Asnæsværket indgår i samarbejde med Kalundborg Symbiose.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked