I Assens lå et karmeliterkloster, Vor Frue Kloster, i de sidste årtier af middelalderen. Det blev oprettet omkring år 1500, da ordenen overtog et eksisterende helligåndshospital, og det lå på forstranden tæt ved byens gamle havn og i nærheden af byens nordlige udfaldsvej igennem Ramsherred port. Initiativtagerne til klosteret ser ud til at have været provsten i Gamtofte og kong Hans. Det synes hurtigt at have fået et solidt fodfæste i byen, da sognepræsten snart klagede over, at sjælegaverne nu tilflød tiggerbrødrene i stedet for hans egen kirke. Klosterets prior, Morten Pedersen, skulle endvidere have været blandt sin tids bedste danske prædikanter.

I 1515 kom det til en strid med den stiftende provst, da ordenen ikke som lovet havde ladet opføre et nyt hospital til afløser for helligåndshuset. Helt galt gik det i slutningen af 1520’erne, da karmelitermunken Peder Laurentsen overførtes hertil og snart efter overgik til den lutherske lære, som han blev en af Danmarks fremmeste prædikanter for – og dermed medvirkede stærkt til at vende Assens’ borgere imod sit eget kloster. Allerede i 1530 kunne Assens erklære sig evangelisk-luthersk, og klosteret måtte lukke, da Frederik 1. tillod byrådet at omdanne klostergrunden til gode købstadsbygninger, som kunne bringe nytte og indkomst til byen.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der nord for Strandgade fundet både begravelser og murværk i munkesten. Det må være rester af enten hospitalet eller klosteret, men fundene giver ikke mulighed for at sige noget nærmere om anlæggets udseende.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klostre