Assens Vor Frue set fra sydvest. Vintersolens skarpe stråler falder på tårnet, som over midtskibets tagryg stræber mod himlen. Det imponerende tårn er landets eneste oktogonale tårn fra gotikken. Men typen, der kendes fra fx Sankt Nikolai Domkirke i Greifswald, var ret udbredt i Østersøområdet og i Nederlandene i senmiddelalderen.
.
Det næste 4 m høje sengotiske monstrans‑ skab fra ca. 1500‑25 i Vor Frue Kirke i As‑ sens. På dets forside er der i øjenhøjde et tilgitret vindue, som gav mulighed for at se og tilbede monstransen, den liturgiske beholder, som benyttes til at fremvise den indviede hostie (alterbrød).
.

Den sengotiske teglstenskirke fra 1450-88 indeholder vestgavlen af en senromansk kirke af tegl. Til denne ældre kirke føjedes efter 1450 en korsarm mod nord og et vesttårn, hvis underdel nu bærer en ottekantet tårnoverdel fra omkring 1470. Inden 1488 opførtes det basilikaformede langhus med en tresidet østgavl. Et våbenhus mod nord kom til omkring 1525. Ved indgangsdøren findes et indmuret romansk vievandskar, og kirken har et gotisk monstransskab fra omkring år 1500.

Altertavlen fra omkring 1625 fik i ca. 1650 tilføjet fire friskulpturer af apostle og 1826-28 malerier af Jes Bundsen fra Altona. Prædikestolen fra 1670-75 er udført af Hans Bang fra Middelfart. I 1883 fik kirken en marmordåbsengel af J.A. Jerichau, som var født i Assens. Bronzedøbefonten af Anders Bundgaard er fra 1910.

Kirken rummer i dag to epitafier, tre mindetavler og 45 helt eller delvis bevarede gravsten ud af et oprindelig langt større antal. Særlig bemærkelsesværdigt er et riffelmaleri, der viser korsfæstelsen eller opstandelsen, alt efter hvilken side det ses fra.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Assens Kommune

Se alle artikler om Kirker