Skovfyrrene i Asserbo Plantage strækker sig op over et fladt landskab af gamle havaflejringer og flyvesand. Fra 1500- til 1700-tallet blev området ramt af en voldsom sandflugt, som helt opslugte Asserbo og tvang folk til at flytte fra hus og hjem. Selv om sandflugten for længst var ophørt, da Asserbo Plantage blev etableret, titter sandet stadig frem mange steder i plantagen.
.

Den 370 ha store Asserbo Plantage er en del af et sammenhængende plantagekompleks, som også omfatter Tisvilde Hegn og Liseleje Plantage. Etableringen af Asserbo Plantage blev påbegyndt i 1884 som en udvidelse af Tisvilde Hegn.

Plantagen består næsten udelukkende af gammel skovfyr med stedvis indplantning af gran. Skovbunden huser en helt speciel nåleskovsflora med sjældne planter som linnæa, mose-, klokke- og ensidig vintergrøn samt den klorofylløse snylterod. Blandt svampene findes flere sjældne og rødlistede arter.

I de lysåbne, gamle fyrrebevoksninger trives en lang række insekter, man ellers sjældent ser herhjemme. Her lever bl.a. træbukken tømmermand med sine op til 10 cm lange følehorn, den ligeledes rødlistede fyrregråbuk, fyrresmælder og azurbille. I de senere år har flere nye arter indfundet sig i plantagen. Det gælder bl.a. tolvtandet barkbille og den varmeelskende fyrrepragtbille, der blev fundet for første gang i Danmark i 2008. I plantagen lever endvidere sjældne edderkopper som dødningehovededderkop og springedderkoppen Dendryphantes rudis.

Sortspætten har sit redehul i de gamle nåletræer, mens lille korsnæb udelukkende er knyttet til plantagens grantræer, hvis kogler den behændigt åbner og piller frøene ud af. På lune sommeraftener kan man desuden høre den snurrende sang fra den sjældne natravn. Plantagen har mange egern samt en forholdsvis stor bestand af krondyr, der stammer fra dyr, som i 1973 undslap fra en indhegning.

Asserbo Plantage indgår i det 2.045 ha store habitatområde Tisvilde Hegn og Melby Overdrev, som strækker sig langs kysten mellem Liseleje og Tisvildeleje.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links