I 2012 oprettede Vesthimmerlands Kommune på opfordring fra Udlændingestyrelsen et asylcenter i Kollegieparken i Ranum. I den lille by med ca. 1.000 indbyggere oprettedes et center med plads til omkring 300 asylansøgere. De følgende år blev Asylcenter Vesthimmerland til en organisation, der åbnede flere centre i andre dele af landet.

Asylcenter Vesthimmerland drev i begyndelsen af 2017 asylcentre i Ranum, Frederikshavn, Randers, Holstebro, Herning, Nykøbing M samt tre børnecentre i hhv. Skørping, Østrup og Rovvig. Centrene kan rumme omkring 3.000 asylansøgere. Asylcenter Vesthimmerland havde i begyndelsen af 2017 ca. 200 ansatte fordelt på centrene og administrationen i Ranum.

Læs mere om Socialområdet og forsørgelse i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg