Befolkningsudviklingen i Augustenborg 1860‑2020.
.
Det centrale Augustenborg, 2020. Slotsallé er anlagt symmetrisk i forhold til Augustenborg Slots hovedbygning og fører direkte op til slottet. De, der gjorde tjeneste ved slottet, boede parallelt hermed i Storegade og dens fortsættelse i Stavensbølgade, der er byens handelsgade. Byens tidligere rådhus i Storegade rummer dels Hatte- og Beklædningsmuseet, dels Kunstværket, der er værksteder for mere end 50 kunstnere. Biblioteket ligger på Kettingvej, og Augustenborg Ringriderplads ligger nordøst for Louisevej uden for kortudsnittet.
.
Lystbådene ligger tæt langs Banegårdsgade, der via en dæmning fører trafikken fra Augustenborg over Augustenborg Fjord, der ses i billedets højre side, og Lillehav, der ligger på dæmningens venstre side. Bagerst i billedet anes Fjordhotel Augustenborgs hvide bygning. Mod syd, hvor billedet er taget, er der tilkørsel til Omfartsvejen, der mod nordøst fører til Fynshav og mod sydvest til Sønderborg.
.
Befolkning og areal i Sønderborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.

Augustenborg har en befolkning på 3.222 og et areal på 2,0 km2. Byen ligger i et morænelandskab langs nordsiden af Augustenborg Fjord, hvis inderste del, Lillehav, er en sø, der er adskilt fra fjorden ved en dæmning. Her er Banegårdsgade anlagt, og gaden har beholdt sit navn, selv om det sidste tog kørte i 1933. En del af tracéet indgår i Augustenborgstien. Augustenborg Slotspark med skulpturparken Augustiana og Kunstcenter er en del af den 7 km lange Augustenborgsti langs vandet og videre til Gundestrup Mark via Bro og Sønderborg Golfklubs baner.

Fra Sønderborg kommer man til byen via Banegårdsgade. Andre tilkørsler er fra Sebbelev, fra Ketting via en margueritrute eller ad landevejen fra Fynshav. Fra Augustenborg er der 7 km til Sønderborg og 10 km til Fynshav.

Augustenborgs hovedgade er Storegade og dens fortsættelse i Stavensbølgade parallelt med Slotsallé, og området er centrum for handelslivet. I den tyske tid udviklede byen sig langs fjorden og Lillehav samt langs Osbækvej og Kettingvej. I sidste halvdel af 1900-tallet voksede byen mod nord, og i dag er Bro og Blæsborg bydele i Augustenborg. Byen har supermarkeder ved Stadionvej og Bro.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra 1661, hvor det optræder i formen Augustborg. I senere kilder findes det som Augustenborg (ca. 1670), Augusteburg (1700), Gostenborg (1774) og Augustenborg (1781). Navnet er sammensat af kvindenavnet Augusta og substantivet borg, her i betydningen »herregård«. De to led er sammenbundet med den tyske genitivform /-en-/, der var populær i samtidens navngivning af slotte og herregårde. Den oprindelige herregård er opkaldt efter Augusta af Holsten-Glücksborg, hustru til bygherren hertug Ernst Günther. Navnet videreførtes på slottet, der stod færdigt i 1776, og på den omkringliggende bydannelse.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer