Befolkningsudviklingen i Aulum 1921‑2019.
.
Det centrale Aulum, 2019. Kortudsnittet viser området omkring Danmarksgade, Aulums hovedgade. Supermarkeder findes i Kirkegade og Skolegade. Både jernbanen og motorvejen forbinder Aulum med Herning og Holstebro. Kvarteret nord for Lundby Bæk er fra 1980’erne. Nord og syd for bækken ses de søer, der er etableret som følge af naturgenopretning. Det tidligere rådhus ved Markedspladsen er nu borgerservice og bibliotek. Møllen, som er byens vartegn, er centrum for de sociale og kulturelle aktiviteter. Med møllevingerne er den 28 m høj.
.
En skolepatrulje fra Aulum-Hodsager Skole sørger for sikker passage af den trafikerede Skolegade. Skolen ligger i byens østlige del, hvor der også er idrætsfaciliteter og handelsliv.
.

Aulum har en befolkning på 3.268 og et areal på 2,7 km2. Byen ligger ved diagonalbanen mellem Fredericia og Struer på den jævnt bølgende Skovbjerg Bakkeø, hvor egnens højeste punkt, Tavlborg Høje, på 78 m er at finde ca. 4 km vest for centrum. Aulum Mølle tegner byens profil. Gennem den nordlige del af byen løber Lundby Bæk og Tved Bæk, der omslynger 11 større regnvandssøer, der indgår i et klimatilpasningsprojekt. Bækkene er en del af Storås vandsystem, der udmunder i Nissum Fjord. De fugtige engarealer omkring Lundby Bæk afgrænsede byens vækst mod nord indtil midten af 1900-tallet.

Danmarksgade er Aulums ældste forretningsstrøg med butikker, boliger og liberale erhverv, og den er samtidig forbindelsesvej til den tværgående landevej nr. 467, der forbinder Kirkegade og Skolegade med Videbæk mod sydvest og Karup i øst. De mange ældre bygninger i Danmarksgade og Jyllandsgade er iblandet nye huse i 1‑2 etagers højde. I såvel ældre som nye boligkvarterer er villaer og enfamilieshuse den dominerende boligform. En stor Fakta-butik ligger i Skolegade.

Fra midten af 1900-tallet begyndte det bebyggede areal mellem banen og Skolegade-Kirkegade at brede sig ad Vestergade på den anden side af banen, syd for Jyllandsgade og langs Kirke- og Skolegade. I 1970’erne blev boligkvarteret Lundgårdsparken vest for banen og kvarteret nord for åen opført, begge med stikveje. Senest er byudviklingen foregået nord for Grønbækparken og syd for Østergade, hvor der også er bygget rækkehuse og dobbelthuse. Aulums største industrikvarter ligger øst for Hovedvejen, der løber vest om byen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Aulum er fra *ca. 1325, hvor formen Aflum optræder. I senere belæg findes former som Aulom (1498), Avlom (1547) og Aullum (1638). Navnet er sammensat af substantivet avl i en ældre betydning »kraft, magt« eller måske i betydningen »udbytte (af jorden)« og det gammeldanske substantiv hēm, som betyder »bebyggelse, ejendom«. Navnet sigter således til en bebyggelse, som er kendetegnet ved kraft eller magt eller måske en bebyggelse på udbytterig jord.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer