Det centrale Avedøre, 2018. Kortudsnittet domineres af Avedøre Stationsby. Fra Avedøre Station på Køge Bugt-banen peger højhuset Store Hus mod nord. Naverporten er stationsbyens akse, der flankeres af bl.a. gymnasium, idrætscenter og kirke. Toetagers gårdhuse udfylder resten af arealet ud til Bymuren, som også er boliger. Nord for Avedøre Tværvej ligger kaserneområdet, også med boliger. Filmbyen er den nordligste husrække. Byvej fortsætter op til landsbyen uden for kortet.
.
I Avedøre Stationsby ligger Byparken, som er et rekreativt område anlagt i forbindelse med højhuset Store Hus fra årene 1976‑77.
.

Avedøre er en bydel 9 km sydvest for København, afgrænset af Holbækmotorvejen, Avedøre Havnevej, Amagermotorvejen og Vestvolden. Det flade, skovløse terræn med enkelte vandhuller ligger i 5‑10 m’s højde og har været udnyttet landbrugsmæssigt og til militære øvelser. De ubebyggede dele af Avedøresletten anvendes til gartneri, vinavl, boldspil og andet friluftsliv.

Befolkningen er af Danmarks Statistik opgjort til at bo i byen Hvidovre med et samlet befolkningstal på 53.147, hvor også befolkningen fra de tre øvrige bydele i Hvidovre Kommune, Risbjerg, Strandmark og Hvidovre, indgår.

Nær Holbækmotorvejen i nord ligger landsbyen Avedøre med bevaret vejnet, gadekær og gårde. Avedørelejren 1 km sydligere med boliger, institutioner og filmindustri er den nu ombyggede kaserne, og endnu sydligere, ved Køge Bugt-banen, ligger Avedøre Stationsby. Den indgik allerede i Fingerplanen. Men planlægningen af den nuværende bydel fandt først sted, da den blev inddraget som den nordligste af de ti byer i Køge Bugt-planlægningen fra perioden 1961‑75.

Gadeliv i Avedøre. I bebyggelsen omkring Sadelmagerporten og Hjulmagerporten ligger flere supermarkeder og et alsidigt udbud af specialforretninger.

.

Stednavnets betydning

Det ældste originalbelæg på stednavnet Avedøre er fra 1257 i formen Augthæhør. Fra en kilde dateret 1370‑80 kendes formen Awedhehøre. Matriklen 1664 har formen Audøre. Tolkningen tager udgangspunkt i den ældste originalform, der gennem sproghistorisk analyse kan rekonstrueres til et substantiv gammeldansk *aghth »skarpt formet landpynt«. Samme ord indgår i det norske stednavn Agder. Efterleddet er substantivet ør(e), der betyder »gruset strandbred, odde, banke«. Navnet Avedøre må være dannet til en formation ud til eller i vandet og betyde »den grusede strandbred ved den skarpe landpynt«.

Tilføjelsen Holme er ubestemt flertal af substantivet holm »vandomflydt land, ø«. Formen optræder tidligst i 1764 og anvendtes som fællesbetegnelse for Amagerholmene og Storeholm.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hvidovre Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder