Navnet på Batterivej, som ses her, vidner endnu om det tidligere batteri, som i dag er gemt under villa- og rækkehusbebyggelse. Vandgraven er dog fortsat bevaret.
.

Avedøre Batteri blev bygget i 1892 som det sydligste af sømålsbatterierne i Københavns Befæstning. Det blev bevæbnet med otte 29 cm-kanoner, og selv om der var tale om gamle forladekanoner, kunne der herfra skydes mod fjendtlige skibe på stor afstand, hvis de skulle nærme sig København sydfra. Kanonerne blev opstillet på betonstillinger, der var dækket af en 30 m bred jordvold og omgivet af en voldgrav. Da batteriet blev opført, lå det helt frem til et sumpet område, som først blev inddæmmet i 1960’erne.

Batteriet blev nedlagt og området udstykket i begyndelsen af 1920’erne. Vandgraven er fortsat bevaret.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv