Avedøre var oprindelig en vejforteby. I 1781 blev der oprettet en skole, men der var ingen kirke.

I årene 1911‑13 blev Avedørelejren bygget som en del af Københavns Befæstning, og i 1917 opførte Hæren en lille flyveplads i Avedøre.

Der er en lang tradition for gartnerier i Avedøre, og op mod 2. Verdenskrigs afslutning var der omkring 25. Efter 1945 dalede antallet, og en del blev udstykket til helårsparceller. Stormly er et af de bemærkelsesværdige gartnerier, der i løbet af 1950’erne skabte et moderne drivhusgartneri med nellikedyrkning og en specialproduktion af nellikestiklinger. Byggeriet var præget af parcelhuse. Gården Kastanienborg blev omdannet til en forvaringsanstalt under Herstedvester; de første indsatte ankom i 1949. I 1956 åbnede Avedøre Skole som nummer fire i rækken af skoler; den afløste skolen fra 1929.

I 1972 påbegyndtes opførelsen af Avedøre Stationsby med S-togsstation.

I 1996 rømmede militæret Avedørelejren, og Hvidovre Kommune købte området i 1999 og udviklede det som et kreativt miljø med boliger og offentlige institutioner. Herefter flyttede Zentropa og Nimbus Film ind i den nyeste del af lejren og skabte Filmbyen.

Videre læsning

Læs mere om Avedøre

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie