På spidsen af en tange, der fra øst går ud i den nu udtørrede Oversø (Avsø) sydøst for Løjt Skovby, ligger Avsøholm, der var Slesvigbispens hovedgård på Løjt Land. Tangen er afskåret ved en 6 m lang voldgrav og en indre vold. Gården nævnes i 1352, men blev nedlagt i den efterfølgende periode. Slesvigbispens gårde på Løjt Land kom efter Reformationen til at danne grundlaget for den hertugelige avlsgård Høgebjerg, omtrent 1 km nordvest for Avsøholm.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder