Oversigt set fra nordøst. Landmålerstok markerer nordøsthjørnet af anlægget
.
Oversigt over lokaliteten med fredningsnr. 1606116 og 1606120 set fra skrænten i øst
.

Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1606116
Sted- og lokalitetsnummer
130204-89
Anlæg
Bådhus, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Helt nede ved kysten ved Harre Vig på Salling har man i vikingetiden bygget to store bådnauster – bådehuse, hvor man har kunnet reparere og vedligeholde sine skibe på tør grund. De to nauster er de eneste af sin slags, der er fundet i Danmark, og er med til at understrege, hvor vigtig Limfjorden har været for vikingetidens skibsfart. De to bådnauster kan i dag ses på 0,5 meter høje og 25-28 m lange jordvolde, der er formet som brede skibe. I dag ligger de forhistoriske tørdokker ca. en meter over havet, men i vikingetiden har vandet stået en smule højere, og nausterne har således ligget helt nede ved vandkanten.

Original fredningstekst

2 bådformede hustomter, 25 m lange i Ø-V, 8 m brede over midten og 4 m brede ved enderne. Tomterne, der ligger parallelt med en indbyrdes afstand af 10 m, er indrammet af 1 m høje og 0,5 m brede jordvolde.

Undersøgelseshistorie

1942
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2001
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. To parallelt liggende nauster, fremstår som lave volde, ligger helt nær kysten, på strandeng. Ved off. sti.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en naust, der ligger på stranden nedenfor kystskrænt.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links