Med udsigt over Præstø Fjord og i bakket terræn med skove, levende hegn og stendiger ligger Bækkeskov let hævet på en stor plæne, noget afsondret fra stalde og avlsgård. Den nuværende fredede hovedbygning blev opført mellem 1796 og 1798 under englænderen Charles Selbys ejerskab. Anlægget er opført som et engelsk lystgårdsanlæg, hvor hovedbygningen skulle ligge isoleret fra avlsbygningerne. Bygningen er opført i nyklassicistisk stil med rødviolette hollandske klinker og engelske skydevinduer. Både langsider og gavle står i blank mur med kraftigt rustikmurede hjørner. På sydsiden er midterpartiet accentueret ved fire joniske pilastre. På trods af det engelske præg har bygningen ligheder med C.F. Harsdorffs københavnske palæer. I 1920 blev hovedbygningen restaureret ved arkitekt Jens Ingwersen.

Bækkeskov var oprindelig flere små herregårde omkring landsbyen Akselhoved. I 1729 blev Bækkeskov overtaget af Knud Ahasverus Becker. Han var kendt for sin hårdhed over for bønderne, og han blev hurtigt lagt for had af egnens bønder. En dag i august 1738 blev han overfaldet og dræbt efter at have irettesat og banket en af bønderne. Dette fik dog også store konsekvenser for de medvirkende bønder, idet 11 af dem blev dømt til døden.

I 1844 overtog Christian Andreas Vind Bækkeskov. Slægten Vind sad herefter på herregården indtil 1923. Christian Vinds første opgave på Bækkeskov var at ophæve alt hoveri mod en godtgørelse fra hver gård.

Charles Selby anlagde ca. år 1800 den landskabelige have med eksotiske træer, sø, lysthuse, templer, broer og kaskader. Christian Andreas Vind tilføjede i 1844 en dyrehave, og landskabsgartner Edv. Glæsel videreudviklede haven omkring år 1900. Han udformede bl.a. ud for havefacaden en blomsterhave i to niveauer, den nedre afgrænset mod parken af en bred, buet og klippet takshæk. Landskabsarkitekterne G.N. Brandt og Troels Erstad omlagde 1944‑46 blomsterhaven til en formel terrassehave med fine sandstens- og klinkebelægninger samt rosen- og staudebede. Efterfølgende arbejdede Erstad og Aksel Andersen videre med stedets omgivelser, bl.a. ved gartneri, stalde og hegn.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Næstved Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder