Selve vandmøllen ses tv.; i stuehuset th. er indrettet restaurant. Organisationen Historiske Huse kårede i 2019 møllen til Danmarks smukkeste vandmølle.
.

Børkop Vandmølles historie kan føres tilbage til 1500-tallet, men de nuværende restaurerede bygninger stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. Møllen, der ligger lidt syd for Børkop ved Skærup Å, har haft en lang række private ejere, og den fungerede som kornmølle frem til 1954. I 1979 blev Børkop Mølle overtaget af Skov- og Naturstyrelsen.

Vandmøllen er fuldt funktionsdygtig med de to overfaldsvandhjul, og i åen er etableret fri passage for fisk i et 250 m langt omløb. I det gamle stuehus er der restaurant, forpagtet af Munkebjerg Hotel, og i en sidebygning selskabslokaler. I den tidligere svinesti findes Farbror Svends Samling, som er et lille hjemstavnsmuseum.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller